Tietoa Viekas (Finvasive) LIFE -hankkeesta

Mikä VieKas LIFE?

VieKas = VierasKasvi!

VieKas LIFE -hanke perehdyttää suomalaiset haitallisiin vieraslajeihin ja niiden aiheuttamiin haittoihin hankkeen esimerkkilajien jättipalsamin, jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla.

Käytännön luonnonsuojelua, joka helpottaa ilmasto- ja ympäristöahdistusta

Haitallisten vieraslajien aiheuttama uhka suomalaiselle luonnolle tulee korostumaan tulevaisuudessa ilmaston lämmetessä, mikä mahdollistaa yhä useamman vieraslajin selviytymisen myös Suomessa. VieKas LIFE opastaa suomalaisia tekemään tänään valintoja, jotka ennaltaehkäisevät haitallisten lajien leviämistä ja haittoja tulevaisuudessa.

Uutta yhteistyötä kansalaisten, kuntien, järjestöjen ja yritysten välillä

Haitallisten vieraslajien leviäminen ei pysähdy tontin, kunnan tai valtion rajalle. Tästä syystä haitallisten lajien leviämisen hillintä vaatii rajat ylittävää yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta. VieKas LIFE luo paikallisia yhteistyöverkostoja ja tuo yhteen erilaisia toimijoita, joiden tekemän työn avulla haitallisten lajien leviäminen pysähtyy.

Kansalaistieteilijät kartoittavat ja torjuvat vieraskasvilajeja

Kansalaistiede on vapaaehtoisten kansalaisten tekemää, tieteellistä työtä edistävää havainto- tai muiden tietojen keräämistä tai toimintaa. Hankkeen perehdyttämät vapaaehtoiset kansalaistieteilijät ilmoittavat älypuhelimillaan arvokkaita vieraslajihavaintojaan, mikä auttaa tehokkaiden torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa.

Jaamme hyväksi havaitut toimintatavat myös kansainväliseen käyttöön

Jaamme tietoa VieKas LIFE -hankkeen aikana kehitetyistä ja testatuista toimintatavoista, kokemuksista ja hyödyistä kaikkialle Suomeen mutta myös kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteet

1. Koulutus ja viestintätoimet vähentävät haitallisten vieraslajien tahatonta levittämistä

Suomessa haitallisten vieraslajien merkittävimmät leviämisväylät luontoon ovat koti- ja ammattipuutarhanhoito sekä viherrakentaminen. VieKas LIFE tarjoaa lajien leviämisen kannalta olennaisille kohderyhmille suunnattua viestintää ja koulutusta. Vieraslajien tahaton leviäminen vähenee tietoisuuden ja osaamisen kasvaessa.

2. Perehtyneet kansalaiset ja vapaaehtoiset kansalaistieteilijät ovat tärkeitä vieraslajitilanteen hallinnassa

Suomalaiset eivät keskimäärin tunne haitallisia vieraslajeja tai ole tietoisia niiden vaikutuksista alkuperäisille lajeille, luontotyypeille tai ihmisten terveydelle ja taloudelle. VieKas LIFE kasvattaa tieto- ja taitotasoa vieraslajeista sekä tarjoaa helppoja tapoja ehkäistä haitallisten lajien leviämistä omalla toiminnalla ja valinnoilla. VieKas LIFE-yleisötilaisuuksissa pikaperehdytyksen saaneet vapaaehtoiset kansalaistieteilijät aktivoituvat kartoittamaan ja kitkemään vieraslajeja yksin tai ryhmissä.

3. Rakennamme kunnille vieraslajiratkaisuja tarjoavan toimintamallin

Keräämme yhteen hankkeen aikana saamiamme hyviä kokemuksia kansalaisten, kuntien, yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Hankkeen lopuksi kokoamme kaiken oppimamme suosituksia, ohjeita ja toimintamalleja sisältäväksi vieraslajityökaluksi kuntien käyttöön.

4. VieKas LIFE kehittää ympäristöystävällisiä torjuntatapoja kemiallisille torjunta-aineille

Hankekumppanimme Luonnonvarakeskus (LUKE) kehittää ympäristöystävällisesti biohajoavan, laastimaisen katemateriaalin vaihtoehtona muovikatteille ja kemiallisille torjunta-aineille. LUKE julkaisee myös haitallisten vieraskasvilajien tunnistamiseen ja torjuntaan opastavia videoita.

5. EU-listan haitallisten vieraskasvilajien leviämisen hallinta ja hävittäminen luonnosta

VieKas LIFE -hankkeen aikana hävitämme jättiputkia 12 Varsinais-Suomen kunnan alueella, vähintään 50 jättipalsamin kasvustoa sekä viisi (n. 25 %) Suomen tunnetuista keltamajavankaalin esiintymistä.

VieKas LIFE toiminta

Opettaja: voit tilata kouluusi vieraslajiaiheisen oppimiskokemuksen!

VieKas LIFE -hankekumppani Luonto-Liitto tarjoaa kouluille mahdollisuuden tilata vieraslajiaiheisen oppitunnin vetävän kouluvierailijan. Oppitunti innostaa luokkasi tekemään oman vieraslajien kartoitusprojektin tai kitkemään esimerkiksi jättipalsamia luokkanne tai koulunne valitsemalta kummikohteelta. Kouluvierailijan tilauslomake ja lisätietoa.

Kouluvierailijan tilauslomake (Luonto-Liitto)

Opi vieraslajeista ja innostu kansalaistiedetoiminnasta VieKas-tapahtumissa ja Martta-Akatemian kurssilla!!

Luonnonsuojeluliiton piirit ja paikallisyhdistykset järjestävät yhdessä Marttayhdistysten, kuntien ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa touko-syyskuisin erilaisia vieraslajiaiheisia tapahtumia. VieKas-tapahtumat voivat olla infotilaisuuksia, retkiä tai kartoitus- ja kitkentätapahtumia.
Voit myös opiskella itsenäisesti ja ilmaiseksi Luonnonsuojeluliiton ja Marttaliiton yhteistyössä toteuttamalla ”Vieraslajit 2020” -verkkokurssilla, jonka löydät Martta-Akatemiasta.

Ilmoittaudu Martta-akatemian kursseille

Teemme vieraslajit tutuiksi erilaisin viestintätempauksin

VieKas LIFE -hankkeen viestinnässä esittelemme kolmen kohdekasvilajin (jättipalsami, jättiputket ja keltamajavankaali) lisäksi myös muita Suomelle merkityksellisiä haitallisia vieraslajeja, niiden aiheuttamia haittoja sekä miten niiden leviämistä voi hillitä.

VieKas LIFE tarjoaa tukea ja koulutusta kartoitusten ja talkoiden suunnittelijoille

VieKas LIFE kouluttaa Luonnonsuojeluliiton ja Marttojen vieraslajeista kiinnostuneet aktiivit järjestämään talkoita ja levittämään tietoisuutta haitallisista vieraslajeista omassa asuinkunnassaan. Koulutuksia ja perehdytyksiä voidaan järjestää myös muille ryhmille tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ota yhteyttä VieKas LIFE -henkilöstöön ja kysy lisää koulutusmahdollisuuksista.

Ota yhteyttä

Ilmoita vieraslajihavaintosi kätevästi älypuhelimellasi!

VieKas LIFE ja Luonnontieteellinen keskusmuseo ovat kehittäneet helpon ja nopean tavan ilmoittaa vieraslajihavaintosi mobiililaitetta käyttämällä.

Vieraslajihavaintojen ilmoituslomake