Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Yrityksillä on iso rooli aikamme luontokriisien ratkaisuissa

Luontokato ja ilmastonmuutos koettelevat maailmaa. Molemmat kriisit vaikuttavat myös meihin täällä Suomessa: niin luontoon, yhteiskuntaan kuin taloutemme edellytyksiin. Ekosysteemien vaarantuminen vaarantaa suoraan myös ihmisen oman hyvinvoinnin.

Suo, jossa kasvaa lakkoja.
Kuva: Paul Stevens

Kriisien ratkaisuissa tarvitsemme koko yhteiskuntaa. Lainsäädännön on oltava kunnossa, sillä se luo luotettavan ja oikeudenmukaisen pohjan jolla toimia. Yrityksillä puolestaan on valtava potentiaali paitsi vähentää omia luontovaikutuksiaan, myös luoda innovatiivisia ratkaisuja luontokadon ja ilmastonmuutoksen kääntämiseksi, ja synnyttää näin uutta liiketoimintaa.

Suomalaiset yritykset tiedostavatkin roolinsa hyvin, sillä kaikki talouden arvoketjut alkavat luonnosta.

Mitä yritykset voivat tehdä?

1. Luonnonsuojeluliiton kautta voi tukea luonnon elpymistä

Suomen luonnonsuojeluliiton työtä tukemalla yritys on mukana konkreettisessa ja vaikuttavassa valtakunnallisessa työssä. Luonnonsuojeluliitto toimii luonnon edunvalvojana lainsäädäntötyössä, kampanjoi kestävän yhteiskunnan puolesta sekä toteuttaa konkreettisia suojelutoimia paikallistasolla.

Luonnonsuojeluliiton ansiosta on esimerkiksi suojeltu ja ennallistettu tuhansia hehtaareja soita. Tämä parantaa suoluonnon mahdollisuuksia selviytyä ja elpyä. Suot ovat Suomen suurin hiilivarasto ja niiden säilyttäminen on oleellisessa osassa ilmastokriisin ratkaisussa. Suot myös suodattavat vettä ja tasaavat tulvia, joita on tulevaisuudessa luvassa aiempaa enemmän.

Toteutamme vuosittain myös kymmeniä talkoita, joilla muun muassa kunnostetaan puroja, kitketään vieraslajeja ja kolataan saimaannorpille apukinoksia. Viemme ihmisiä luontoon tutustumaan ja oppimaan, mikä suomalaisesta luonnosta tekee erityistä ja pelastamisen arvoista.

Toimintamme vaikuttaa metsistä kabinetteihin.

2. Yritysten omat strategiat ja tavoitteet kuntoon

Yritysten omassa toiminnassa on oleellista, että ympäristötavoitteet linkittyvät yrityksen ydintoimintaan. Näin yritys välttää viherpesun ja voi ylpeästi viestiä edistyksestään ympäristöasioissa. Luonnonsuojeluliitto kannustaa yrityksiä tarkistamaan tuotantoketjujensa ympäristövaikutukset alusta loppuun, sekä viestimään avoimesti niin haitoista, hyödyistä kuin edistyksestä. Yksi mahdollinen tapa vähentää oman yrityksen ympäristöjalanjälkeä on haittojen vähentämisen jälkeen toteuttaa kunnianhimoisia ekologisen kompensaation hankkeita yhdessä luontoasiantuntijoiden kanssa.

3. Edunvalvonnan edelläkävijyys mitataan nyt

Ilmasto- ja luontokriisin ratkaisemisessa on oleellista se, minkälaista yhteiskuntaa yhdessä rakennamme.

Luonnonsuojeluliitto valvoo niiden etua, joiden ääni ei usein kuulu lainsäädäntötyössä. Pidämme pölyttäjien, lohien, hömötiaisten ja muiden uhanalaisten lajien puolta. Edelläkävijäyritykset erottuvatkin juuri nyt siinä, kuinka ne suhtautuvat lainsäädäntöön, projekteihin ja verotukseen, jolla muutetaan taloutta kestävämmäksi.

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan iso osa yrityksistä arvioi, että luontokato vaikuttaa toimintaympäristöön jo nyt. Yritykset nousivat myös vuoden 2022 YK:n biodiversiteettikokouksessa ratkaisevaan rooliin kunnianhimoisten tavoitteiden syntymisessä. Tämä on juuri oikea suunta ja myös kuluttajien näkökulmasta menestyvien yritysten oleellinen rooli.

Paloma Hannonen
Kirjoittaja on Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa