Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä Hongkongin yleis­so­pi­muk­ses­ta ja MARPOL-yleis­so­pi­muk­sen ja Lontoon pöytäkirjan muutoksista

Hallitus esittää monia toimia laivaliikenteen Itämereen tulevien päästöjen vähentämiseksi. Muun muassa esitetään alusten rikkipesureiden puhdistamattomien pesuvesien ja pesureiden erotteleman lietteen päästökieltoa ja käsitellynkin käymäläjäteveden päästäminen alukselta veteen olisi kielletty Suomen aluevesillä. Luonnonsuojeluliitto kannatti lausunnossaan esitystä esittäen vielä paria tehostustoimea.

Itämeri. Kuva: Janne Gröning / SLL

20.6.2024

Asia: VN/22626/2023

Aluspäästökiellot Suomen aluevesillä

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa esitystä. Se kannattaisi laajentaa myös suljetun kierron ylivuotovesiin. Myös aikataulua tulisi aikaistaa.

Uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytöstä meriliikenteessä annettua asetusta täydentävä kansallinen sääntely

Esitys edistää päästöjen vähentämistä. Muistutamme, että biopolttoaineidenkin tuotannon tulee olla kestävää, kuten myös aikanaan mukaan tulevien muiden synteettisten polttoaineiden.

Emme näe ns. saaripoikkeusta perusteltuna ja tarpeellisena, koska se on aiheuttajaperiaatteen vastainen. Sen vaikutuksiakaan ei ole arvioitu.

Jakeluinfra-asetusta koskeva täydentävä kansallinen sääntely (satamien maasähkö)

Maasähkön tarjoaminen aluksille satamassa on hyvä edistysaskel.

Hongkongin yleissopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Esitys on hyvä ja kannatettava.

MARPOL-yleissopimuksen muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Esitys on hyvä ja kannatettava.

Lontoon pöytäkirjan muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Esitys on hyvä ja kannatettava.

Koko esitysluonnosta koskevat lausunnot

Itämeren tila ei ole hyvä ja se on herkkä merialue (PSSA). Esitetyt säännösten muutokset vähentävät päästöjä ja ovat kannatettavia. Suomen kannattaa olla aktiivinen näiden asioiden edistämisessä jatkossakin kansallisesti, Itämerellä, EU:ssa ja kansainvälisesti.

Ymmärrämme, että jotkut muutokset vaativat investointeja laivoissa ja satamissa. Olisi hyvä kannustaa niihin ja nopeuttaa kehitystä tarvittaessa myös EU-hankkeilla. Toimeenpano tarvitsee myös vähän lisää voimavaroja hallintoon, ennen muuta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa