Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tenojoen vesistön kalastusluvista

Luonnonsuojeluliitto tuki maa- ja metsätalousministeriön esitystä Tenon kalastussäännön mukaisista luvista ja poikkeusluvan hakemisen aikaa.

Tenontie, Utsjoki
Kuva: Ninara / Flickr (CC BY 2.0)

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 24.5.2024 Dnro VN/14431/2024

Luonnonsuojeluliiton lausunto: maa- ja metsätalousministeriön asetus, Tenojoen vesistön kalastussäännön Tenon mukaiset kalastusluvat ja 40 §:n 2 momentin poikkeusluvan hakemisen määräaikavuonna 2024

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää esitettyjä kalastuksen järjestämisiä kannattavana kokonaisuudesta, jossa on yritetty löytää tasapaino asiaan liittyvien seikkojen suhteen.

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa