Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to jätti valituksen Haminan ak­ku­ma­te­ri­aa­li­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta – Itämeren tilaa ei saa vaarantaa vihreän siirtymän nimissä

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että CNGR Finlandin Haminan akkumateriaalitehtaalle myönnetty ympäristölupa on lainvastainen. Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, vaikka hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset olisivat ehkäistävissä. Luonnonsuojeluliiton piiri ja yhdistys ovat jättäneet luvasta valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksissa vaaditaan, että ympäristölupa kumotaan ja palautetaan uudelleen käsiteltäväksi aluehallintovirastolle.

Kuva: Janne Gröning / Luonnonsuojeluliitto

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan CNGR Finland Oy:n akkumateriaalitehtaalle Haminan satamassa. Ympäristölupa sallii, että tehdas päästää jätevetensä mukana valtavan määrän muun muassa natriumsulfaattia puhdistamattomana Itämereen. Asiantuntija-arvioiden mukaan jäteveden päästämisen aiheuttama kokonaiskuormitus voi heikentää meren happioloja sekä lisätä veden kerrostuneisuutta ja rehevöitymistä. Tällä on vaikutuksia muun muassa kaloihin, raudan ja typen kiertoon sekä veden vaihtuvuuteen.

Ympäristölupa on aina myönnettävä niin kutsutun varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Se tarkoittaa, että ei saa jäädä epäilystä siitä, että hanke voisi aiheuttaa laissa kiellettyä haittaa ympäristölle. Tämän hankkeen kohdalla varovaisuusperiaatetta ei ole noudatettu. Aluehallintovirasto ei asettanut tehtaalle riittäviä lupamääräyksiä jätevesien puhdistamisesta, joilla ympäristön pilaantumisen riskit olisivat kohtuullisesti ehkäistävissä. Päätöksen lupamääräyksissä varaudutaan toimimaan vasta jälkikäteen, jos haittoja aiheutuu.

“Sähköakkuja tarvitaan, kun irtaudutaan fossiilisista polttoaineista, mutta ympäristön pilaaminen ei ole sallittua edes vihreän siirtymän nimissä”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että ympäristölupa rikkoo myös ympäristönsuojelulakia ja jätelakia. Ympäristönsuojelulaki vaatii, että jätteiden käsittelyssä käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tehdas väitti, että tällaista tekniikkaa ei olisi olemassa, vaikka taloudellisesti kohtuullista tekniikkaa natriumsulfaatin poistoon on käytössä muun muassa vastaavassa hankkeessa Ruotsissa. Lisäksi jätelain mukaan jäte on ensisijaisesti kierrätettävä ja hyödynnettävä uudelleen. Natriumsulfaattia voidaan käyttää esimerkiksi pesuaineiden tuotannossa ja on siten uudelleenkäytettävä raaka-aine, jota ei tulisi laskea Itämereen.

Ylen mukaan tehtaan viereen suunnitellaan laitosta natriumsulfaatin talteenottamiseksi tehtaan jätevesistä. Business Finland on myöntänyt sekä tehtaalle että laitokselle 15 miljoonan euron investointituet. Jotta tällaisen laitoksen perustaminen voitaisiin varmistaa, pitäisi Haminan akkutehtaan jätevesien parempi puhdistaminen lisätä ympäristöluvan ehtoihin.

“Kaikkien olisi syytä huolestua luvasta, jolla ympäristöriskit ulkoistetaan yhteisen Itämeremme kannettavaksi. Myös akkuteollisuudella on vastuu vesien ja meren tilan parantamisesta. Alaa ei ole järkevää lanseerata Suomeen luomalla jo kättelyssä vastakkainasettelu luonnon ja bisneksen välille. Tasokas ympäristölupa on myös CNGR Finlandin etu”, Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja Riku Rinnekangas sanoo.

“Korostamme, että laitoksen valtava sulfaattipäästö on pistekuormituksena Suomen suurin ja arviolta 10 prosentin lisä maamme kokonaispäästöön. Päästön kohdalla ei voida puhua mahdollisista vaan todellisista haittavaikutuksista, joita esitetyn kaltainen suolainen sulfaattipäästö lisättynä myrkyllisillä raskasmetalleilla ja lämmöllä aiheuttaa vesiluonnolle. Jätevesi on tarkoitus purkaa matalaan, sulkeutuneeseen sisäsaaristoon, joka on merkittävä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuskohde sekä matkailun ja virkistyksen kohde”, Kaakkois-Kymen yhdistyksen varapuheenjohtaja Raija Seppälä kertoo.

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että tehtaan ympäristölupa asetetaan täytäntöönpanokieltoon ja käsitellään uudelleen. Luvassa on arvioitava vahvemmin jätevesien vaikutus merialueen tilaan sekä mahdollisuus jätevesien puhdistukseen parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla. Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri sekä Kaakkois-Kymen yhdistys yhdessä Puhtaan meren puolesta -yhdistyksen kanssa ovat jättäneet luvasta valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen.

Luonnonsuojeluliiton Kaakkois-Kymen yhdistys ja Puhtaan meren puolesta ry luovuttavat lisäksi kansalaisadressin ympäristöministeri Kai Mykkäselle ja eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille. Adressi peräänkuuluttaa kiertotalouden edistämistä ja jätteiden asianmukaista käsittelyä, ja se keräsi yli 67 000 allekirjoitusta.

Lisätietoja:

  • Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
  • Riku Rinnekangas, Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtaja, p. 045 1049388
  • Raija Seppälä, Kaakkois-Kymen yhdistyksen varapuheenjohtaja, p. 050 5294938 raija(a)mehilaispesa.net, ja Outi Lankia, Kaakkois-Kymen yhdistyksen jäsen, p.040 5477842, outi.lankia(a)gmail.com

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa