Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Tukea suomalaiselle suoluonnolle PT-Design Oy:lta

PT-Design Oy tukee Luonnonsuojeluliiton työtä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi lahjoittamalla Puolangalla sijaitsevan Huuhkajapuron suoalueen ennallistamiseen.

Tupasvilloja ja pitkospuut tasaisessa suomaastossa
Kuva: Ansel Siegenthaler

” PT-Design haluaa olla mukana tekemässä konkreettisia luontotekoja suomalaisen luonnon hyväksi. Valitsimme oman luontotekomme kohteeksi suot, sillä Suomen ojitetuilla soilla on merkittävä ilmastovaikutus. Ojitetut suot vapauttavat ilmakehään hiilidioksidia yhtä paljon kuin Suomen liikenne yhteensä. Ilmastovaikutusten ohella meille on tärkeää olla mukana suojelemassa myös ainutlaatuisen suoluonnon monimuotoisuutta”, kertoo PT-Designin toimitusjohtaja Henrik Teckenberg.

Tuen avulla ennallistetaan Kainuussa, Puolangalla Huuhkajapuron aikanaan ojitettu suo. Ennallistamisella Huuhkajapuron suoalueelle saadaan palautettua siltä aikanaan turpeen kuivumisen myötä kadonnut suolajisto. Alueesta tekee erityisen se, että samalla ennallistetaan myös alueella virtaava taimenpuro, jossa taimenen kutualueet ovat pahasti vaurioituneet ojituksen seurauksena. Ennallistamisen avulla saadaan taimen takaisin puroon kutemaan. Ojitetun suon ennallistaminen lopettaa myös hiilen karkaamisen turpeesta ilmaan.

PT-Design Oy:n toimitusjohtaja Henrik Teckenberg

 

Soiden ennallistaminen auttaa suoluontoa, lähivesiä ja hiilivarastoja

Alun perin Suomen pinta-alasta kolmannes ollut soita, mutta vuosien saatossa yli puolet soista on ojitettu. Suo-ojia on 1,4 miljoonaa kilometriä, mikä vastaa lähes kahta edestakaista matkaa Maasta kuuhun. Kovan hinnan ojituksista on joutunut maksamaan suoluonto. Suomessa on noin kaksisataa suoluontotyyppiä, joista noin puolet on luokiteltu uhanalaisiksi. Saman verran on uhanalaisia suolajeja. Erityisen vaikea tilanne on suolinnuilla ja -perhosilla.

Suon ennallistaminen palauttaa suolle tyypillisen vesitalouden. Kun vesitalous palautetaan ennalleen, luonto löytää suolle takaisin ja jo hävinneiden lajien kannat voivat palata alueelle. Soiden ennallistamisella palautetaan ja suojellaan suoluonnon monimuotoisuuden ohella myös soiden hiilivarastoja. Ojitetun suon ennallistaminen lopettaa hiilen karkaamisen turpeesta ilmaan, ja palauttaa hiilenvarastoinnin. Lisäksi soiden ennallistamisesta on merkittävää hyötyä vesistöille ja veden laadulle.

Katso PT-Designin video soiden ennallistamisen hyödyistä. Keskustelemassa PT-Designin toimitusjohtaja Henrik Teckenberg sekä Suomen luonnonsuojeluliiton suoennallistuksista vastaava asiantuntija, lähialue- ja kehitysyhteistyökoordinaattori Olli Turunen.

Jaa sosiaalisessa mediassa