Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vuoden 2023 arvioidaan olleen kuumin 100 000 vuoteen

Tuoreen tutkimustiedon mukaan viime vuosi oli mittaushistorian kuumin, ja todennäköisesti kuumin vuosi viimeisen 100 000 vuoden aikana. Kriittisenä pidetty 1,5 celsiusasteen kuumenemisraja lähenee hälyttävää tahtia.

Helikopteri torjumassa metsäpaloa.
Kuva: Adobe Stock

Ilmaston kuumenemista seuraavan EU:n Copernicus-palvelun mukaan viime vuosi oli koko mittaushistorian kuumin. Copernicus-palvelun varajohtaja Samantha Burgessin mukaan on myös todennäköistä, että yhtä lämmintä vuotta ei ole ollut kertaakaan viimeisen 100 000 vuoden aikana. Vuosi 2023 oli lisäksi ensimmäinen, jolloin joka ikinen päivä oli yhden asteen lämpimämpi kuin esiteollisella ajanjaksolla ja kriittisenä pidetty raja 1,5 celsiusastetta yli 1800-luvun loppupuolen keskilämpötilojen on jo lähes ylittynyt. Pariisin ilmastosopimuksen kuumenemisrajan ylittyminen pysyvästi johtaisi katastrofaalisiin seurauksiin.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2023 oli myös Suomessa tavanomaista lämpimämpi. Suomi ja muut pohjoiset alueet lämpenevät enemmän kuin maapallo keskimäärin ja lämpenemistahti arktisilla alueilla on noin nelinkertainen koko maapallon keskimäärään verrattuna. Jos muutoksen annetaan jatkua, voi seurauksena olla vaikutuksia, joita emme osaa vielä edes arvioida kunnolla, kuten vaikeasti ennustettavien keikahduspisteiden ylittäminen ja sitä seuraavat peruuttamattomat muutokset. Ilmastonmuutosta pidetään asiantuntijoiden mukaan suurimpana uhkana ihmiskunnan historiassa.

Ilmaston kuumeneminen vaikuttaa kaikkiin maapallon alueisiin. Joillakin alueilla sään ääri-ilmiöt ja sateet yleistyvät, kun taas toisia koettelevat rajut helleaallot ja kuivuus. Ilmastonmuutos myös etenee niin nopeasti, että useat kasvi- ja eläinlajit kamppailevat jo nyt selviytyäkseen. Ilmaston kuumeneminen kiihdyttää luontokatoa ja luontokato puolestaan voimistaa ilmaston kuumenemista. Nämä kaksi kriisiä on ratkaistava samanaikaisesti.

Koska muutos aiheutuu ihmiskunnan toiminnasta, ilmaston kuumenemiseen on vielä mahdollista vaikuttaa.

Luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon ja ympäristön puolia päätöksenteossa. Olemme suorassa vuorovaikutuksessa lakeja valmisteleviin virkamiehiin ja poliitikkoihin, sekä vaikutamme myös hallitusohjelmaan ja seuraamme hallituksen työtä tarkasti. Luonnonsuojeluliitolla on edustus noin sadassa erilaisessa hallinnollisessa työryhmässä tai toimikunnassa. Vaikutimme myös YK:n kansainvälisissä neuvotteluissa Dubaissa ja olemme vieneet valtioneuvoston korkeimpaan hallinto-oikeuteen riittämättömistä ilmastotoimista. Kansalaiset myös tutkitusti luottavat meihin ilmastotiedon lähteenä, kiitos siitä!

Varmista työmme jatkuminen ja liity kuukausilahjoittajaksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liity kuukausilahjoittajaksi

Ilmastokriisin ja luontokadon hillitseminen vaatii mittavia luontotekoja. Tuellasi suojelemme metsiä, vesistöjä ja soita, vaikutamme päätöksentekoon ja ympäristölainsäädäntöön, ja toimimme luonnon väsymättömänä asianajajana. Ryhdy kuukausilahjoittajaksi ja suojele kanssamme elämää.

Liity kuukausilahjoittajaksi