Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi vieraslajien hallinnan ”työkalupakki” tukee kuntien vie­ras­la­ji­työ­tä

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE-vieraslajihanke (2018–2023) kokosi hankkeen aikana hyödyllisiksi todettuja toimenpide-ehdotuksia ”vieraslajityökalupakiksi” tukemaan kuntien vieraslajityötä.

Työkalupakin tarkoitus on auttaa kuntia ja kaupunkeja käynnistämään tai kehittämään vieraslajityötä alueellaan joko itsenäisesti tai yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten tai naapurikuntien kanssa.

Suomen vieraslajiportaalissa eli vieraslajit.fi-sivustolla julkaistun työkalupakin tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäistä vieraslajien leviämistä sekä auttaa kuntia suunnittelemaan mahdollisimman kustannustehokkaita torjuntatoimia. Pakkiin kootut 68 tietokorttia sisältävät ehdotuksia muun muassa vieraslajitiedon keräämiseen ja sen hyödyntämiseen, vieraslajiviestintään, torjuntaan sekä vieraslajijätteen käsittelyyn, yhteistyökumppaneiden löytämiseen sekä vieraslajitoiminnan rahoittamiseen.

Suurin osa työkalupakin sisältämistä ehdotuksista on yhden tai useamman kunnan jo aikaisemmin testaamaa tai jatkuvassa käytössä olevaa toimintaa. Työkalupakki sisältää myös ehdotuksia, jotka ovat VieKas LIFE-hankkeen asiantuntijoiden suosituksia ja perustuvat hankkeen kunnille toteuttamiin työpajoihin sekä vieraslajikyselyyn.

Vaikka työkalupakki on ensisijaisesti suunniteltu tukemaan suomalaisten kuntien vieraslajityötä, on suuri osa tietokorteista sovellettavissa myös muissa Pohjoismaissa sekä EU-alueella. Tätä tavoitetta tukemaan kaikki tietokortit on julkaistu kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Linkki suomenkieliseen työkalupakkiin

Linkki ruotsinkieliseen työkalupakkiin

Linkki englanninkieliseen työkalupakkiin

 

Lisätietoja

Vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä

Jaa sosiaalisessa mediassa