Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Muutos metka-tukeen

Vaikka lakiin tehtävä päivitys on hyvin ymmärrettävä, on metsätalouden määräaikaiseen kannustejärjestelmässä monia ongelmia. Taimikon ja nuoren metsän hoitoon suunnattava tuki suosii avohakkuumetsätaloutta.

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Taimikon ja nuorten metsien hoidon tuki suosii avohakkuita

Kannustejärjestelmän ei pidä suosia yhtä metsienkäsittelymenetelmää. Tästä syystä luonnonsuojeluliitto suhtautuu varauksella myös tukimäärän alarajan nostoon, vaikka pitää lain päivittämistä viittaamaan voimassa olevaan lainsäädäntöön perusteltuna.

Luonnonvarakeskuksen maa- ja metsätalouden tukien ilmastovaikutuksia tarkastelevan politiikkasuosituksen mukaan “Taimikonhoidon voimakas tukeminen suosisi edelleen jaksollista kasvatusta avohakkuineen. Ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten kannalta tätä voidaan pitää liian yksiulotteisena ohjauksena. Taimikonhoito on lähes välttämätön toimenpide avohakkuisiin perustuvassa metsätaloudessa, mutta metsän jatkuvassa kasvatuksessa sen tarve on huomattavasti vähäisempi, toisinaan sitä ei tarvita lainkaan.”

Taimikon ja nuorten metsien hoidon tukea on myös jäänyt käyttämättä. Kun jaetaan niukkuutta, tämä on tuki josta tulee karsia.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa