Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to kannattaa saa­me­lais­kä­rä­jä­la­kia

Suomen luonnonsuojeluliitto tukee parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan saamelaiskäräjälain hyväksymistä. Lain hyväksyminen edistäisi myös arktisen luonnon suojelua. Yli kymmenen vuoden mittaiseksi venyneen valmistelutyön lopputuloksena lakiesitys on nyt Saamelaiskäräjien hyväksymässä muodossa.

Saamenmaan lippu.

”Kokonaisuuden kannalta tärkeä, alkuperäiskansaa koskeva lakiuudistus tulee nyt saattaa maaliin. Näin asialle saadaan myös kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta kestävä säädöspohja”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Pohjoisen alkuperäiskansan oikeuksien edistäminen on Suomen luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan merkityksellistä myös ainutlaatuisen arktisen luonnon suojelun kannalta.

Tämän eduskunnan aikana saamelaisten oikeuksia on parannettu muun muassa luonnonsuojelulaissa ja kaivoslaissa. Edellisellä vaalikaudella vaikutukset saamelaisten kotiseutualueeseen olivat käsittelyssä muun muassa Metsähallituslain uudistuksen yhteydessä.

Luonnonsuojeluliitto on johdonmukaisesti puoltanut saamelaispykäliä kansallisessa lainsäädännössä. Liitto on myös pyrkinyt pitkäjänteisesti edistämään YK:n biodiversiteettisopimuksen alkuperäiskansojen perinteistä tietoa koskevan artiklan 8j toimeenpanoa.

Lisätietoja
– puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, p. 050 564 4122
– tominnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

  • +358 50 5644 122
  • hanna.halmeenpaa(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa