Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to palkitsi Euroopan komission Suomen ym­pä­ris­tö­po­li­tii­kan kirittämisestä

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi vuotuiset tunnustuspalkintonsa joulun alla. Ympäristöpalkinnon sai Euroopan komissio, Ympäristöavauksesta palkittiin Luonnonmetsätyöryhmä ja Kultainen sulka -palkinto myönnettiin Saara Kankaarinnalle. Samalla liitto valitsi vuoden paikallisyhdistyksen ja vapaaehtoisen sekä jakoi mitaleja. Yksi mitaleista meni Hannele Pokalle.

Luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnot 2022: Ismo Ulvila Euroopan komission Suomen edustustosta, luontovaikuttaja ja Baltic Sea Action Groupin perustaja Saara Kankaanrinta ja Matti Aalto Luonnonmetsä-työryhmästä. Kuva: Kirsi Haru

Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinnon vuonna 2022 sai Euroopan komissio. Euroopan komissio on ymmärtänyt luontokadon ja ilmastokriisin torjunnan kiireellisyyden. Komissio on kehittänyt lainsäädäntöä ja rahoituskeinoja, jotka tähtäävät elinehtojemme turvaamiseen. Ilman yhteisiä, kaikkia sitovia pelisääntöjä emme selviä ympäristökriiseistä. Luonnonsuojeluliitto haluaa palkita komission, koska Suomenkin luonnon tila olisi merkittävästi huonompi ilman EU:ta.

”Olemme erittäin iloisia tästä tunnustuksesta komission työlle eurooppalaisen luonnon, ilmaston ja elämän laadun hyväksi. Vihreä siirtymä on nykyisen komission tärkein poliittinen prioriteetti, jota tukee laaja EU-kansalaisten mielipide. Kestävät toimet luonnon hyväksi tukevat suoraan ilmastotavoitteitamne ja pitkän aikajakson kilpailukykyämme”, Ismo Ulvila Euroopan komission Suomen edustustosta sanoo.

Ympäristöavaus-palkinnon sai Luonnonmetsätyöryhmä, joka on tuottanut korvaamattoman arvokasta uutta tietoa Suomen valtion viimeisistä luonnonmetsistä. Viimeiset luonnonmetsät on suojeltava, sillä lajistomme köyhtyy ja etenkin vanhoista metsistä riippuvaisilla lajeilla menee huonosti. Luonnonmetsätyöryhmän työ on lisännyt perusteita ja painetta suojeluun. Vastaavaa työtä ei Suomessa tee kukaan muu, ainakaan tällä laajuudella.

”Valtion luonnonmetsien suojelulla on kiire, sillä niitä hakataan edelleen jopa valtion mailla. Valtion omistamien luonnonmetsien hakkuiden lopettaminen tarvitsee vain valtioneuvoston päätöksen, jolla kaikki löydetyt kohteet jätetään pois hakkuista. On käsittämätöntä, että hallitus ei saa edes sitä aikaan. Kyse on vain häviävän pienestä, mutta luonnolle sitäkin arvokkaammasta osasta valtion talousmetsiä”, biologi Risto Sulkava Luonnonmetsä-työryhmästä sanoo.

Kultainen sulka -palkinnon sai luontovaikuttaja ja Baltic Sea Action Groupin perustaja Saara Kankaanrinta. Kankaanrinta kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumneissaan ymmärrettävästi ja tunteisiin vetoavasti ympäristökriisin syistä ja seurauksista. Kankaanrinnan kolumnit julkaistaan isolla areenalla, jossa ei vastaavia ajatuksia yleensä kuulla. Kirjoittamisen lisäksi Kankaanrinta tekee paljon konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi ja tutkii, miten maataloudesta saataisiin kestävämpää.

”On ilo kirjoittaa näistä maailman tärkeimmistä asioista Suomen suurimpaan uutismediaan. Palaute lukijoilta Hangosta Inariin osoittaa, että monimutkaisistakin aiheista on kaivattu tekstejä. Tämä luonnonsuojelun ammattilaisten jakama palkinto lämmittää kovasti. Kirjoittamiseni tavoitteena on vaikuttaa ja murtaa harhaa, että ihminen olisi erillinen muusta luonnosta”, hän sanoo.

Perinteikäs Ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran yli 40 vuotta sitten. Suomen luonnonsuojeluliiton palkinnot ovat tunnustuksia, eikä niihin liity rahapalkintoa.

Luonnonsuojeluliitto jakoi myös mitaleita ja tunnustuksia

Pitkän, ansiokkaan uran ympäristön hyväksi tehneelle Hannele Pokalle myönnettiin mitali hänen elämäntyöstään. Kaksi kautta puheenjohtajana toiminut Harri Hölttä sai mitalin ansiokkaasta toiminnasta hallituksen puheenjohtajuutta myöten. Lisäksi kurkikuiskaajanakin tunnettu Jouko Alhainen sai mitalin pitkäaikaisesta työstä lintujen, luonnon ja luontoharrastuksen hyväksi.

Luonnonsuojeluliitto valitsi vuoden vapaaehtoiseksi 2022 Mirja Reijosen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksestä. Reijonen on aktiivinen ja oma-aloitteinen vapaaehtoinen, joka pitää yllä perinteitä mutta luo myös uutta. Vuoden paikallisyhdistykseksi 2022 valittiin Sompion luonnonystävät, joka on Leena Pyhäjärven johdolla tehnyt toista vuosikymmentä uupumatta töitä Soklin jättimäistä fosfaattikaivoshanketta vastaan.

 

Lisätiedot:

  • Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa