Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Kalastuslaissa parannetaan saalistietojen keräämistä. Yksi on kuitenkin poissa: lintujen kuolemisesta kalanpyydyksiin ei ole riittävästi tietoa. Siksi esitimme eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle lintujen lisäämistä sivusaalisilmoituksiin.

Vene
Vanha vene Jurmossa. Ulla Pulkki/SLL.

 

HE 285/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kirjallinen asiantuntijalausunto
MmV 7.12.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Esitys on hyvin valmisteltu ja tarpeellinen. Sen edut on kuvattu hyvin ympäristövaikutuksia koskevassa luvussa. Otamme tässä esille vain yhden lisäystarpeen.

62 § Sivusaalisilmoitus

On hyvä, että sivusaalisilmoitukset kerätään varmuuden vuoksi muiltakin valailta kuin pyöriäisiltä.

Sivusaalisilmoituksiin kannattaa lisätä myös linnut mukaan, koska asiasta on riittämättömästi tietoa. Tämä todettiin myös valtioneuvoston vuonna 2021 hyväksymässä Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:30, s. 153-154):

”Myös merilintujen sivusaalisongelman laajuutta tulisi selvittää ainakin kertaluontoisesti ja tarvittaessa mahdollisesti järjestää ”täsmäseurantaa” ongelmatilanteisiin. Lintujen jäämisestä kaupallisten kalastajien sivusaaliiksi yritetään selvittää saalisilmoituslomakkeilla, mutta kattavan kuvan saamiseksi selvitys pitäisi laajentaa koskemaan myös vapaa-ajankalastusta. Tarkemman tiedon avulla pystyttäisiin tulevaisuudessa arvioimaan mahdollisten toimenpiteiden tarvetta. (153-154 ).”

Nykyinen käsitys on, että lintuja ei kuole meidän vesillämme kovin paljoa kalanpyydyksiin vaikka eteläisemmällä Itämerellä ongelma on suurempi. Siksi tiedon keruu ei aiheuttaisi välttämättä suurta vaivaa. Se olisi kuitenkin tarpeen tilannekuvan oikeellisuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa