Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Yli 120 000 vaatii uhanalaisen Itämeren pyöriäisen suojelua

Coalition Clean Baltic (CCB) antoi tänään yli 120 000 allekirjoittajan vetoomuksen ympäristökomissaari Virginijus Sinkevičiukselle vaatien tehokkaita ja nopeita toimia pyöriäisen – Itämeren ainoan valaslajin – pelastamiseksi.

Coalition Clean Balticin pyöriäisadressin allekirjoittajamääräksi tuli yli 120 000, kun tieto sen luovutuksesta komisaari Virginijus Sinkevičiukselle (keskellä). Kuva Oona Lohilahti.

Coalition Clean Baltic (CCB) luovutti 24.11.2022 EU:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaaavalle komisaari Virginijus Sinkevičiukselle #SaveTheBalticPorpoise -vetoomuksen [1]. Tämän vetoomuksen Itämeren pyöriäisen suojelemiseksi on allekirjoittanut kansainvälisesti yli 120 000 ihmistä.

Tämän vuoden huhtikuussa käynnistetty vetoomus vaatii EU:n komissaaria ja Itämeren maiden ministereitä toimimaan tieteellisten tietojen mukaan ja yhteistyössä

• perustamaan pyöriäisen suojelemiseksi merensuojelualueita;
• estämään pyöriäisten joutumista kalastuksen sivusaaliiksi Itämerellä;
• selvittämään keinoja, joilla pyöriäisen suojelu ja armeijan toiminta yhteensovitetaan;
• kehittämään ja ottamaan käyttöön kalanpyydyksiä, joihin ei jää pyöriäisiä sivusaaliiksi.

Itämeren maat ja komissio ottivat ensimmäisen askeleen vähentääkseen Itämeren pyöriäisten joutumista kalastuksen sivusaaliiksi helmikuussa 2022, kun verkkokalastusta rajoitettiin pyöriäisiä varten perustetuilla merensuojelualueilla [2]. Tämän äärimmäisen uhanalaisen lajin suojelemiseksi tarvitaan kuitenkin lisää toimia.

Itämeren EU-maiden suojelutoimet ovat olleet hitaita ja riittämättömiä. Tehokkaille suojelutoimille Itämeren ainoan valaslajin suojelemiseksi on kuitenkin vahvat tieteelliset [3] ja lailliset perusteet.

Itämeren pyöriäisiä on jäljellä enää muutamia satoja. Siksi yli 120 000 allekirjoittajaa vaativat Euroopan komissiolta sekä Itämeren maiden ympäristöstä, kalastuksesta ja puolustuksesta vastaavilta ministereiltä suojelutoimia, joilla Itämeren ainoa valaslaji pelastettaisiin sukupuutolta.
Coalition Clean Baltic (CCB) on riippumaton kansalaisjärjestö. Sillä on 26 jäsenjärjestöä (Suomesta SLL) ja 1 tarkkailija. Niillä on yli miljoona henkilöjäsentä kaikissa Itämeren maissa. CCB:n päätavoite on edistää Itämeren ympäristön ja luonnonvarojen suojelua. www.ccb.se.

Viitteet
[1] #SaveTheBalticPorpoise -vetoomus
[2] CCB:n tiedote ”One step in the right direction to protect the only whale in the Baltic Sea”
[3] Kansainvälisen merentutkimusneuvoston tieteellinen neuvonanto ICES Advice pyöriäisestä sivusaalina (2020).

Lisätietoja
– Nils Höglund, kalastusasiantuntija, Coalition Clean Baltic, nils at ccb.se, +46 708 679249 (ruotsiksi ja englanniksi)
– Ida Carlén, vanhempi meriasiantuntija, Swedish Society for Nature Conservation, ida.carlen at naturskyddsforeningen.se, +46 (0) 70 313 30 67 (ruotsiksi ja englanniksi)
– Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, tapani.veistola at sll.fi, + 358 (0)400 615 530 (suomeksi ja englanniksi)

Taustaa

Pyöriäinen (Phocoena phocoena) on pieni hammasvalas. Se elää pohjoisen pallonpuoliskon merissä ja rantavesissä. Itämeren alueella sillä on kolme erillistä kantaa: yksi Pohjanmerellä, Skagerrakissa ja pohjoisessa Kattegatissa, toinen eteläisessä Kattegatissa, Beltinmerellä ja Itämeren lounaisosassa sekä kolmas Itämeren pääaltaalla.

International Union for the Conservation of Nature (IUCN) on luokitellut Itämeren pääaltaan kannan äärimmäisen uhanalaiseksi. Se poikkeaa perinnöllisesti ja mitoiltaan muista Itämeren alueen pyöriäiskannoista, joten se tarvitsee omia suojelutoimia.

Pyöriäisellä on monta uhkatekijää:
• Ne voivat tarttua ja hukkua kalastusverkkoihin. Tämä kalastuksen sivusaaliiksi joutuminen on yksi pääsyistä siihen, miksi Itämerellä on niin vähän pyöriäisiä.
• Kova vedenalainen melu räjäytyksistä ja esimerkiksi merituulivoimaloiden rakentamisesta. Melu voi heikentää pyöriäisten kuuloa. Se voi välillisesti johtaa pyöriäisten kuolemaan, koska ne käyttävät kaikuluotausta kalojen etsimisessä.
• Myös laivojen ja nopeiden huviveneiden melu voi häiritä pyöriäisiä sekä muuttaa niiden käytöstä, ruokailua, lisääntymistä ja poikasten hoitoa.
• Ympäristömyrkyt, kuten PCB, voivat heikentää pyöriäisnaaraiden lisääntymiskykyä ja lisätä niiden altistumista taudeille ja loisille.
• Ylikalastus ja elinympäristön muutokset voivat heikentää pyöriäisten kykyä löytää tarpeeksi kaloja ruoakseen.

Itämeren EU-maiden BALTFISH lähetti joulukuussa 2020 yhteisen suosituksen Euroopan komissiolle estääkseen pyöriäisten sivusaaliiksi joutumista Itämeren pääaltaalla. Syyskuussa 2021 se lähetti myös toisen suosituksen. Molemmat suositukset sisältävät toimia vain Natura 2000 -alueilla. Suositukset koottiin niin sanottuun delegoituun asetukseen, joka tuli voimaan helmikuussa 2022.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa