Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kirje ministereille: Il­mas­to­vuo­si­ker­to­muk­sen yhteydessä on linjattava hii­li­nie­lu­ro­mah­duk­sen vaatimista lisätoimista

Suomen luonnonsuojeluliitto muistutti yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa pääministeri Sanna Marinin hallitusta tarpeesta päättää lisätoimista hiilinielujen vahvistamiseksi ilmastovuosikertomuksen yhteydessä, jotta Suomen ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Kuva: CC0

Ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle

Arvoisa ministeri,

Uudistetun ilmastolain (423/2022) on määrä varmistaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Laki velvoittaa seuraamaan ilmastotoimien edistymistä osana ilmastovuosikertomusta (18 §). Lain mukaan ilmastovuosikertomuksessa on tehtävä arvio ilmastopolitiikan suunnitelmissa esitettyjen nykyisten ja suunniteltujen toimien riittävyydestä seuraavan 15 vuoden ajalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen osalta ja arvio niiden saavuttamisen edellyttämien lisätoimien tarpeesta. Ilmastopoliittisten suunnitelmien seurannan perusteella valtioneuvosto päättää tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista lisätoimista (16-17§).

Lue koko kirje hallituksen ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle täältä.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa