Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto Ruotsin Polargrundin me­ri­tuu­li­voi­ma­lan kan­sain­vä­li­ses­tä yvasta

Ruotsiin on tulossa monta merituulipuistoa. Niistä joidenkin ympäristövaikutusten arviointiin Suomen kannattaa Luonnonsuojeluliiton mielestä osallistua ja joihinkin ei. Pohjanlahdella sijaitsevaa Polargrundia kannattaa seurata mm. Iin Krunnien ruokkilintujen ja Suomenkin Pohjanlahden tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutusten selvittämisen takia.

Kuvassa on tuulivoimaloita merellä.

21.9.2022

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 29.8.2022 Dnro VN/20433/2022

Luonnonsuojeluliiton lausunto Ruotsin Polargrundin merituulivoimalan kansainvälisestä yvasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöistä ja toteaa seuraavaa.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että Suomi osallistuu Polargrund-merituulivoimalan yvaan.

Alueen sijainnin takia ei ole luultavaa, että alueen kautta kulkisi paljoa Suomeen matkalla olevia muuttolintuja ja lepakoita. Alueella voi kuitenkin ruokailla esimerkiksi Krunnien suojelualueen ruokkilintuja. Alueella tulisi tehdä lintulaskentoja ja seurantaa maastokauden aikana.

Yva-hankkeeseen osallistumisella kerrytettäisiin kotimaista kokemusta merituulihankkeista ja voitaisiin selvittää mahdollisia yhteisvaikutuksia Suomenkin Pohjanlahden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Yleisesti ottaen olisi hyvä, jos Ruotsissa tehtäisiin merituulivoimaloiden yleissuunnitelma yhteisvaikutusten hallitsemiseksi. Tällaista esitimme BirdLifen kanssa Suomessakin viime vuonna
https://www.sll.fi/2021/11/05/merituulivoiman-sijoittumisen-valtakunnallinen-ohjaus/

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa