Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

HE 76/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle luon­non­suo­je­lu­laik­si ym.

Luonnonsuojelulain kuulemiset eduskunnassa jatkuvat. Perjantaina pääaiheemme lakivaliokunnassa oli muutoksenhaku, johon on jäänyt yhä kolme aukkoa valtakunnallisten järjestöjen, monimuotoisuusstrategian- ja toimintaohjelman sekä mm. kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien osalta.

HE 76/2022 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
LaV 9.9.2022

HE 76/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ym.

Luonnonsuojelulain uudistus on välttämätöntä lain vanhentumisen ja luontokadon takia.
Loppuvalmistelun aikana esitys kuitenkin heikkeni monin tavoin, mikä heikentää lain tehoa.

Selvilläolovelvollisuus poistettiin valmistelun aikana, vaikka se on ympäristöoikeuden yleisiä oppeja (esimerkiksi ympäristönsuojelulain 6 §). Se kannattaisi palauttaa lakiin.

Suojelualueen lakkauttamisen (61–62 §) kynnyksen pitäisi olla erittäin tärkeän yleisen ”edun” sijasta erittäin tärkeä yleinen ”tarve”, kuten esimerkiksi kaivoslaissa.

Uhanalaisten luontotyyppien (65 §) ja lajien (78 §) yleinen ”huomioon ottaminen” on nyt varsin julistuksenomaista. Aiemmissa luonnoksissa tämä oli selvemmin sidottu lupamenettelyihin.

11 luvussa ekologisen kompensaation velvoite oli vielä työryhmässä poikkeusluville pakollinen. Hallituksen esityksessä se on vaihtunut vapaaehtoiseen kompensaatioon, mikä on riittämätöntä. Kompensaatiolta tulee edellyttää ”samaa samalla” eikä vain ”vastaavuutta” (103 §) sekä lisäisyyttä eli nettopositiivisuutta (varovaisuusperiaatteen takia 10-kertaisella kertoimella).

136 §:ssa muutoksenhakuoikeus on poistettu eräin osin valtakunnallisilta järjestöiltä, mikä tulee korjata (PL 20 §). Ympäristöjärjestöjen tulee voida valvoa myös biodiversiteettistrategian sekä hoito- ja käyttösuunnitelmien laillisuutta kuten myös muun lain nojalla tehtyjä päätöksiä (137 §).

Tärkeää on turvata luonnonsuojelulailla kaikki suojelualueet malminetsinnältä – sekä uudet että vanhat, valtion ja yksityiset – koska asia ei nyt etene riittävästi kaivoslaissa.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi
– ympäristöjuristi Matti Kattainen, puh. 044 778 5013, matti.kattainen a sll.fi
– ekologinen kompensaatio myös ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, p. 050 532 3219, paloma.hannonena sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa