Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto eräiden vanhojen luon­non­suo­je­lua­luei­den lakipaketista

Joukko vanhoja kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita koskevia säädöksiä päivitetään. Luonnonsuojeluliitto kannatti uudistusta mutta esitti vielä joukon suojelun tehostamistoimia.

Koli. Kuva: Kari Aaltonen / Ikkuna Suomen luontoon

Lausuntopalveluun talletettu nettilomake

23.8.2022

Asia: VN/13817/2022

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä lakipaketti on yleisesti ottaen monella tavalla tarpeellinen säädösten päivitys.

Alueiden pelisääntöihin on tehty vain pientä hienosäätöä. Monet ennen sallituista toiminnoista eivät enää ole yhtä tarpeellisia kuin ennen, moni entinen elinkeino on nyt harrastus. Nyt Suomi elää toisaalta jälkiteollisessa tieto- ja palveluyhteiskunnassa ja toisaalta keskellä pahenevaa luontokatoa. Siksi alueilla sallittuja luontoa kuluttavia toimintoja olisi voitu karsia enemmän.

Yleisesti ottaen “paikallisen asukkaan” määritelmää ei ole järkevää yhdistää automaattisesti kuntalaisuuteen. Varsinkin pohjoisessa kunnat ovat hyvin suuria taajamien kaikkineen, ja etelässäkin on ollut hyvin laajoja kuntaliitoksia. Esitämme harkittavaksi vaihtoehdoksi paikallisen asukkaan määritelmän rajaamista alueen kylien tai korkeintaan siihen rajoittuvien kylien vakinaisiin asukkaisiin. Tässä voi toki olla tarpeen käyttää tapauskohtaista harkintaa. Lisäksi metsästyksen salliminen ulkopaikkakuntalaisille esimerkiksi “Suomen riistakeskuksen nimeämien henkilöiden toimesta” on hyvin ongelmallista.

Kaikki metsästys tulee kyseessä olevilla alueilla saattaa Metsähallituksen luvan varaiseksi. Tämä on erityisen tärkeää kaikkien suurpetojen osalla. Kansallispuistoista ei saa tulla varsinkaan ulkopaikkakuntalaisten plottikoirilla tapahtuvien suurpetojahtien turistialueita. (Tämä metsästysmuoto tulisi muutenkin kieltää.) Vastaavasti etelän saaristokansallispuistoissa tulee kieltää ainakin haahkan kesämetsästys. Kalastuksessa pyyntivälineiden tulee olla norppaturvallisia.

Haitallisten vieraslajien vähentämiseksi voidaan poiketa kestävän käytön periaatteesta. Valkohäntäkauriin lisäksi täpläkauris voi aiheuttaa joillakin alueilla vaaraa suojelualueiden kasvillisuudelle. Vastaavasti vieraiden kalalajien istuttaminen tulee kieltää (esimerkiksi kirjolohi).

Kaikille nyt kyseessä oleville alueille tulee ehdottomasti säätää malminetsintäkielto. Lemmenjoen ja UKK-puiston kullankaivuuseen tulee edellyttää Metsähallituksen lupa.

Kolin matkailurakentamisen rima on asetettu sen 2 b §:ssä “merkittävästi”-sanaan. Se on aivan liian salliva, joten esitämme “merkittävästi”-sanan poistoa. Rakennusmassoja ei Kolilla tule enää lisätä, koska se vaarantaa kansallismaisemakohteen luonnetta ja henkeä. Mahdollinen lisärakentaminen tulee suunnata kansallispuiston ulkopuolelle.

Mallan luonnonpuistossa on tärkeää voida rajoittaa porojen laidunnuspainetta esimerkiksi aitauksilla.

Puolustusvoimien tulee sopia uusista rakenteista ja suurista harjoituksista Metsähallituksen kanssa suojeluarvojen turvaamiseksi. Selkeintä olisi toki edellyttää niiltä Metsähallituksen lupaa.

Lakipaketti olisi ollut mahdollisuus myös päivittää alueiden rajauksia, mutta sitä ei nyt tehty. Luonnonsuojeluliitonkin piiristä on tehty vuosien varrella monia kansallispuistojen ym. laajennusesityksiä, jotka eivät kuitenkaan ole – Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksesta huolimatta – edistyneet. Näihin asioihin tulee palata pikimmiten.

Tämän yleislausunnon lisäksi Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset voivat lausua omista alueistaan tarkemmin.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi
Ympäristöjuristi Matti Kattainen

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa