Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto EU:n ka­las­tus­po­li­tii­kan kansallisesta täy­tän­töön­pa­nos­ta annetun lain muuttamisesta

MMM haluaisi vakiinnuttaa kalastuskiintiöjärjestelmän. SLL ei innostunut esityksestä, joka korosti myös kiintiöiden täysimääräistä kalastamista.

12.8.2022

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 22.6.2022 Dnro VN/411/2022 ja VN/411/2022-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto EU:n kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esitetty 9 §:n EU:n säännösten toimeenpanon asetuksenantovaltuus on asiallinen.

Moniin muihin pykäliin liittyy ongelmallinen tausta-ajatus siitä, että eri kalalajien EU-kiintiöt pitäisi kalastaa täysimääräisesti loppuun. Emme näe tällaiselle ajatukselle perustetta tai tarvetta. Kalastuskiintiöitä asetetaan kestävän enimmäistuoton mukaan, mutta nyt on jo aika käydä ”beyond MSY” -keskustelua kunnanhimoisemmista kestävyystavoitteista. Lisäksi silakasta, joka on kalastuksemme pääsaalis, menee yhä valtaosa rehuksi – osin jopa minkille. Tässä suhteessa varsinkin esitetty uusi ”kriisipykälä” 21 a §, jolla helpotettaisiin kiintiöiden ylitystä, on perusteeton.

Yleisesti ottaen kiintiöiden ja niiden käytön tulisi olla kaikille julkisia. Koska Itämeri on vakavasti sairas, kiintiöjärjestelmääkään ei kannata tehdä ikuiseksi vaan kiintiöihin tulee palata 10 vuoden päästä. Järjestelmän pitäisi mahdollistaa myös nopeat kalakantoja turvaavat suojelutoimet.

Lopuksi

Lain rinnakkaistekstit helpottaisivat lausunnonantajaa, kuten myös lausuntopalvelu.fi -palvelun käyttö.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa