Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vin jat­ko­kir­jel­mään

Suomen luonnonsuojeluliiton lausunto ympäristö- ja talousvaliokunnalle energiatehokkuusdirektiivin jatkokirjelmään

UJ 16/2022 vp
Suojeluasiantuntija Anna Ikonen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV, TaV

UJ 16/2022 vp – U 48/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua.

REPowerEU-tiedonannon myötä EU-tason energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian tavoitteet nousivat. Nämä korotukset olivat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä, kun tarkastellaan tavoitteiden suhdetta Pariisin sopimukseen ja 1,5 asteen kuumenemisrajaan. Energiatehokkuuden osalta vuoden 2030 yleistavoitteen tulisi olla vähintään 45 prosentin energiansäästö.

Ilmastotoimilla on kiire ja energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästö ovat keskeisiä toimia, joilla kasvihuonekaasuja voidaan vähentää. Julkisen sektorin sitovilla tavoitteilla vauhditetaan päästövähennyksiä. Valtioneuvoston tulisi kannassaan suhtautua myönteisesti julkisen sektorin peruskorjausvelvoitetta ja sitovaa energiankulutuksen vuosittaista vähentämistavoitetta kohtaan.

Energiasäästövelvoitteen korottamisen osalta on vaikea ymmärtää valtioneuvoston perusteluja ja kielteistä kantaa. Energian hinnat olivat nousussa jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tässä muuttuneessa maailmantilanteessa energiansäästö yksinkertaisin ja helpoin tapa katkaista riippuvuutta venäläisestä energiasta ja hillitä energian hinnasta aiheutuvia kustannuksia. Vaikka osa jäsenvaltioista ei olisi energiansäästössä edellisellä tavoitekaudella onnistunut, on nykytilanne erilainen ja motivaatio energiansäästöön toivottavasti myös kovempi. Valtioneuvoston tulisi kannattaa energiasäästövelvoitteen korotettuja tavoitteita.

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Anna Ikonen

Jaa sosiaalisessa mediassa