Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnonkukkien päivänä 19.6. kannustetaan luontotekoihin

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 19.6.2022. Luonnonkukkiin on helppo tutustua opastettujen kasviretkien avulla, joita järjestetään kymmeniä eri puolilla Suomea. Tänä vuonna Luonnonkukkien päivänä tuodaan esille luontotekojen merkitys, kuten perinnemaisemien hoito talkootyönä. Vuoden teemalaji on talkoistakin hyötyvä mäkitervakko.

kukkaretki
Retkellä. Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Luonnonkukkien päivänä järjestetään 65 opastettua retkeä eri puolilla Suomea. Yksi retkistä järjestetään muuna päivänä. Vapaaehtoisten oppaiden vetämät retket ovat maksuttomia, ja ne kestävät yleensä kahdesta kolmeen tuntia. Järjestäjät muistuttavat turvaväleistä.

Teemapäivän juuret ovat Tanskassa, jossa Luonnonkukkien päivää on vietetty vuodesta 1988 lähtien. Suomessa teemapäivää on vietetty vuodesta 2003. Päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle.

Tänä vuonna Luonnonkukkien päivänä tuodaan esille huoli luontokadosta ja toisaalta pientenkin luontotekojen merkitys. Esimerkiksi monet avoimien paikkojen ja perinnemaisemien lajit ovat kärsineet umpeenkasvusta, ympäristön kemikalisoitumisesta, rakentamisesta ja maankäytön tehostamisesta.

”Kukkivat pientareet ja reunametsät pajuineen ovat tärkeitä pölyttäjille, linnuille ja monille kasveille”, salolainen retkiopas Eija Hagelberg kertoo.

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti pohjoisten lajien elinolosuhteisiin.

”Luonnonystävät voivat osallistua myös esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton yhdistysten niittotalkoisiin – luontoteot vahvistavat myös ihmisten luontosuhdetta ja kiinnostusta luontokadon pysäyttämiseen”, Hagelberg muistuttaa. Retkelle voi pyytää mukaan ystävän ja levittää näin luontotietoa itsekin.

Luonnonkukkia voi auttaa myös pihoilla. Puutarhakasveiksi kannattaa valita suomalaisia perinneperennoja ja luonnonkasveja ja välttää vieraskasvilajeja, jotka voivat levitä luontoon. Oikein valitut kasvit myös tarjoavat ravintoa kimalaisille ja muille hyönteisille.

Luonnonkukkien päivällä on vuosittain vaihtuva teemalaji. Vuoden 2022 teemalajina on mäkitervakko (Viscaria vulgaris). Eteläisen mäkitervakon alkuperäisiä kasvupaikkoja ovat kallioiden ohutmultaiset ketolaikut sekä kuivat, avoimet mäenrinteet, mutta ihmisen toimesta se on saanut runsaasti uusia kasvupaikkoja esimerkiksi laidunkedoilla, tienvarsilla, ratapenkereillä, kallioleikkauksissa ja hiekkatörmissä. Monet tällaisista paikoista ovat kuitenkin maankäytön tehostuessa hävinneet tai umpeutuneet ja mäkitervakko on vähentynyt. Mäkitervakkoa on käytetty jonkin verran myös koristekasvina ja sitä on viime aikoina ollut kuivien niittyjen kasvien siemenseoksissa.

Luonnonkukkien päivän järjestävät yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen biologian seura Vanamo ry, Societas pro Fauna et Flora Fennica rf, Metsähallitus Luontopalvelut, Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvitieteen yksikkö, Suomen ympäristökeskus sekä Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

 

Lisätiedot:

Yhteyshenkilöt:

  • Marja Haatanen, Luonnonkukkien päivän koordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 044 559 9755, luonnonkukat@sll.fi
  • Hannu Klemola, aluepäällikkö, p. 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi

Lisätietoja

Itämeri-vastaava, aluepäällikkö (Varsinais-Suomi) Hannu Klemola

  • +358 40 372 5301
  • hannu.klemola(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa