Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Ter­va­ruu­kin­sa­lon luon­non­suo­je­lua­lu­een rau­hoi­tus­sään­tö­jen muutoksesta

Vaala-Huutokoski -sähkölinja eli Järvilinja veisi Joroisten Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueesta 35 metrin matkalta yhteensä 0,4 ha harjumetsää. Liitto ja Pohjois-Savon piiri ymmärtävät, että tämä linjaus oli yvassa parempi vaihtoehto. Ne esittivät, että metsää voisi ehkä jättää matalampana jäljelle ja alueen korvata laajentamalla suojelua muualla.

16.5.2022

Viitaten lausuntopyyntöönne 1.4.2022 Dnro VN/27/78/2021 ja VN/27/78/2021-YM-3

Lausunto Tervaruukinsalon luonnonsuojelualueen rauhoitussääntöjen muutoksesta

Suunnitteilla oleva voimajohto kulkisi Vaalasta Huutokoskelle yli 300 km ja neljän maakunnan alueella. Se koski neljää Suomen luonnonsuojeluliiton piiriä. Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon luonnonsuojelupiirit tekivät aikoinaan hankkeesta yhteisen mielipiteen, jossa käsitellään myös Tervaruukinsaloa.

Luonnonsuojelupiirimmekin päätyivät voimalinjan valinnassa läntisen vaihtoehdon puoleen osin syistä, jotka on esitetty Fingridin hakemuksenkin sivun 25 taulukossa sekä koska se vaikutti vähemmän Sorsaveden länsirantaan maakuntien raja-alueella.

Fingridin hakemus asetuksen 205/2019 muuttamisesta koskee nyt vain Pohjois-Savon piiriä, koska Joroinen on siirtynyt sen alueeseen.

Pidämme erittäin valitettavana, jos Tervaruukinsalon taarnakasvusto kärsisi välillisestikin voimajohdon rakentamistyöstä. Nyt vaikutukset näyttävät kuitenkin kohdistuvan harjumetsäkuvioon.

1 Toivomme, että tutkitaan Fingridin hakemuksensa kohdan 5 mukaisesti, olisiko mahdollista jättää tässä kohdassa johtoalueelta hakkaamatta matalimmat puut eikä hävittää kaikkea kasvillisuutta.

2 Toissijaisesti esitämme, että Fingrid kompensoi vapaaehtoisesti menetyksen luonnolle hankkimalla sopivan maa-alueen ja rauhoittamalla sen tai liittämällä hankkimansa alueen valtion luonnonsuojelualueisiin mieluiten Varkauden, Joroisten tai Rantasalmen alueella. Olisi hyvä, jos suojelu koskisi harjumetsät-luontotyyppiä.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Harri Hölttä       Tapani Veistola
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry

Helvi Heinonen-Tanski   Jaana Hiltunen
puheenjohtaja                    sihteeri

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa