Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto biomassan kes­tä­vyysk­ri­tee­rei­den soveltamisesta pääs­tö­kaup­pa­sek­to­ril­la

Suomi toimeenpanee Euroopan komission tarjoaman mahdollisuuden olla soveltamatta kestävyyskriteereitä päästökauppasektorilla nollapäästöiseksi laskettavaan biomassaan vuonna 2022. Luonnonsuojeluliiton mielestä biomassan kestävyyden varmistaminen on tärkeää.

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

TEM028:00/2022

Lausunto luonnoksesta päästökauppalain 56 a ja b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kiitos mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevasta hallituksen esityksestä.

EU:ssa uusiutuvan energian käyttöä edistävää direktiiviä on toimeenpantu osisssa, eikä toimeenpano ole sujunut niin nopeasti kuin olisi voinut toivoa. Tästä syystä Euroopan komissio on linjannut, että jäsenmaiden näin tahtoessa vuonna 2022 päästökaupassa nollapäästöiseksi laskettavan energian tuottamiseen käytetyn biomassan RED II:n kestävyyskriteereiden mukaisuutta ei tarvitse osoittaa.

Suomi toimeenpanee komission mahdollistaman tilapäisjärjestelyn. Meillä isoa osaa päästökaupan piirissä olevaa energiantuotantoa säätelee yli 20 MWh laitoksia koskeva kestävyyslaki, joten nyt käyttöön otettava väliaikainen muutos koskee ainoastaan päästökaupan piirissä olevia alle 20 MWh ns. opt in -laitoksia. Esityksen taustamateriaalissa muutos arvioidaan pieneksi ja vaikutukset ympäristölle vähäisiksi.

Biomassan käytölle kuitenkin kaivataan kestävyyskriteereitä kipeästi. Kun Venäjän hakkeelle ja fossiilisille etsitään korvaajaa ovat biomassat yksi vaihtoehto. Nyt käytössä olevat RED II kestävyyskriteerit ovat riittämättömät varmistamaan biomassojen kestävyyden ja ellei edes nykyisiä kriteerejä tarvitse todentaa vaarantaa bioenergian tuotanto luonnon monimuotoisuutta ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Suomessa käytössä olevaa kestävyyslakia ja biomassan kestävyyskriteereitä tulisi tiukentaa riippumatta siitä, mihin uusiutuvan energian direktiivin uudistuksessa päädytään kestävyyskriteereiden osalta.

Kestävyyslaki tulisi ulottaa koskemaan myös alle 20 MWh laitoksia.

Luonnonsuojeluliitto ei kannata päästökauppalain väliaikaista muuttamista. Nollapäästöisyyden ehtona tulisi olla kestävyyskriteereiden osoittaminen.

Lisätietoja

Monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa