Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtiontukien yleisen ryh­mä­poik­keus­a­se­tuk­sen muuttaminen

Helpotuksia polttoaineille vain ilmaston ja luonnon kannalta hyvien uusiutuvien rahoitukseen. Näin lausuimme eduskunnan ympäristövaliokunnalle EU:n ryhmäpoikkeusasetuksesta.

Kuva: Pexels / CC0

U71/2021 vp.
Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
YmV Kirjallinen asiantuntijalausunto kokoukseenne 3.2.2022

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen

U-kirjelmän esitystä Suomen kannaksi tulisi vielä tarkentaa seuraavilla tavoilla.

Vetytalouden kestävyydelle on tärkeää, että se tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Siksi muistiossa esitetty ryhmäpoikkeuksen laajentaminen “muuhun puhtaaseen” vetyyn ei ole kannatettavaa edes tekniikan kehitysaikana.

Perusmuistiossa on epäselvä virke: “Biodiversiteetin suojelun ja ennallistamisen edistämiseen tähtäävät tuet kaipaavat vielä tarkennuksia.” Mitä tämä tarkoittaa? Näiden tukien käyttöä tulee vauhdittaa kaikin keinoin, kuten muistion luvussa 4.2.8 todetaan.

Biopolttoaineiden sekotusvelvoitteen ilmoittamisvelvollisuus on syytä pitää mukana ilmoitusvelvoitteessa. Kaikki biopolttoaineiden tuotanto ei ole ympäristöllisesti kestävää.

Luvussa 4.2.6 todetaan, että jakeluvelvoitteen alaisten biopolttoainetta tuottavien laitosten tukemisen kielto poistuisi. Ohjauskeinot biopolttoaineiden kestävyyden varmistamiseksi Suomessa ja EU:ssa ovat riittämättömät. Ilmaston ja ympäristön kannalta kestämätöntä tuotantoa ei tulisi tukea.

Varsinkin meriliikenteessä teknologianeutraalius on ympäristön kannalta huono ratkaisu, ja komission FuelEUMaritime niiltä osin huono ehdotus. Se ei riitä rajaamaan pois ilmaston ja ympäristön kannalta ongelmallisten fossiilista maakaasua tai kestämättömien biopolttoaineiden käyttöä.

Maakaasun ja biopolttoaineiden jättäminen tukien ulkopuolelle olisi parasta.

Lisätietoja

– suojeluasiantuntija Liisa Toopakka, puhelin 040 5042 989
– ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa