Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pö­lyt­tä­jä­stra­te­giak­si

Luonnonsuojeluliitto oli tekemässä pölyttäjästrategiaa ja tyytyväinen sen esityksiin parilla täydennysesityksellä.

Kukkakärpäsiä suopursun kukassa
Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Lausunto

30.11.2021

Asia: VN/12462/2020

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi

Yleisesti ottaen strategia on hyvä ja kannatettava. Luonnonsuojeluliitto oli mukana työryhnän työssä ja on tyytyväinen sen tuloksiin.

Ympäristöjärjestöt kuten SLL piireineen ja yhdistyksineen hoitavat pölyttäjille tärkeitä perinnebiotooppeja mm. talkoilla ja hankkeilla. Ne kannattaa lisätä vastuutaulukkoihin muuhunkin kuin tiedolla ohjaajiin (taulukko 2 ja liite 3).

Keskeistä on ottaa pölyttäjästrategia huomioon CAP27-suunnitelmaa viimeisteltäessä sekä seuraavaa ohjelmakautta valmisteltaessa.

Strategian toimenpiteet

Toimenpiteessä 2a CAPissa pitäisi ottaa käyttöön muitakin kuin vapaaehtoisia toimia pölyttäjien hyväksi.

Toimenpiteessä 2b kannattaa korostaa tienpientareiden pölyttäjille tärkeiden kasvien kannalta oikeaa ja oikea-aikaista hoitoa.

Toimenpiteessä 2c kannattaa mainita luomutavoitteen lisäksi EU:n ekologisen alan tavoite 10 %. Se pitäisi saada Suomessakin käyttöön ilman alueellisia poikkeuksia.

Toimenpiteessä 2d tulee nopeuttaa pölyttäjille haitallisten kemikaalien kieltoa kansallisesti, EU:n päätöksiä odottamatta.

Voimavarat ja vaikutukset

Tärkeintä on ohjata CAP-varoja luonnonhoitoon sekä ottaa käyttöön EU:n luomu- ja ekologisen alan tavoitteet täysimääräisenä.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena
Tapani Veistola

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa