Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Esitys maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitukseksi vuosille 2023-2027

MMM on esittänyt pientä rahansiirtoa maatalouden perustuista ekojärjestelmään. Luonnonsuojeluliitto pitää esitystä oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä.

Traktori
Luomupelto Pälkäneellä. TVe/SLL

11.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle


Viitaten strategiatyöryhmän kokoukseen 9.11.2021

Esitys maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitukseksi vuosille 2023-2027

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida esitystä edes lyhyellä aikataululla.

Ympäristön kannalta merkittävää on, että esityksessä on siirretty 78 miljoonaa perustulotuesta ekojärjestelmään. Muutos on ympäristön kannalta oikeansuuntainen, mutta riittämätön.

Ohjelman ympäristövaikutusten arviointi osoitti, että lausunnolla ollut CAP27-luonnos ei ollut Suomen ja EU:n ympäristötavoitteiden osalta riittävä. Ehdollisuuden varaan ei voi laskea, koska siinä on paljon poikkeuksia. Ekojärjestelmän toimet taas ovat lyhyitä ja jatkoltaan epävarmoja.

Tärkeintä olisi siirtää rahaa luonnonhaittakorvauksesta ja erilaisten koneiden rahoittamisesta tehokkaisiin ympäristökorvauksen toimenpiteisiin. Sellaisia on kuvattu muun muassa BirdLife Suomen, Natur och Miljön ja Suomen luonnonsuojeluliiton vuonna 2019 julkaisemassa ”Kestävän maatalouden tiekartassa”. Sen toimenpiteitä, niiden laajuutta, kannustavuutta ja houkuttelevuutta tulee lisätä ohjelmassa suuntaamalla rahoitusta niihin. Myös MATO- ja lukuisien muiden uudempien hankkeiden tulokset tulee ottaa huomioon jatkovalmistelussa.

Suomi sai rahaa tulevalle ohjelmakaudelle nykyistä enemmän. Tuottajat saavat joka tapauksessa joka euron. Mielestämme niitä tuottajia pitää palkita, jotka tekevät ympäristölle enemmän. Tämä on tärkeää, koska halukkuutta ilmasto- ja ympäristötekoihin kentällä selvästi on.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja

p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa