Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Me­ri­stra­te­gia­pui­te­di­rek­tii­vin uu­del­leen­tar­kas­te­lu

Älä muuta direktiiviä vaan pistä jäsenmaat toimeenpanemaan se kunnolla. Tämä oli Luonnonsuojeluliiton viesti Euroopan komissiolle meristrategiapuitedirektiivin kuulemisessa.

Itämeri
Itämeri ja Jurmo. Ulla Pulkki/SLL

Tapani Veistola täytti Euroopan komission pitkän kyselylomakkeen 21.10.2021. Siinä kerättiin mielipiteitä meristrategiapuitedirektiivin toimivuudesta.

Vastauksessa korostettiin sitä, että direktiivi on oikeastaan aika hyvä. Siitä on ollut hyötyä ja lisäarvoa. Meillä oli Itämeren suojelua ennenkin, mutta se toi lisää uusia asioita esiin, kuten vedenalaisen melun.

Suurin ongelma siinä, että EU:n merten tila on kaikesta huolimatta heikentynyt, on jäsenmaiden direktiivin puutteellinen toimeenpano. Siihen ei auttaisi direktiivin muuttaminen tai määräaikojen pidentäminen kauas tulevaisuuteen.

Komission on panostettava toimeenpanon vauhdittamiseen kohdentamalla EU-rahastoja enemmän vesiensuojeluun (esim. CAP) ja ryhtymällä laiminlyöjiä vastaan rikkomusmenettelyihin.

 

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa