Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Aktiivinen hen­ki­lös­tö­päi­vä pö­lyt­tä­jä­ka­don parissa

Huoli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä synnytti Siemensillä ajatuksen tarjota henkilöstölle mahdollisuuden tehdä jotakin konkreettista asian hyväksi. Tästä syntyi Siemens Action Day, joka vei yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa sekä niitylle että työpajaan pölyttäjäkadon pariin.

Siemens Action Day
Kuva: Ilona Nurmi / Siemens.

Pölyttäjähyönteisten kato on maailmanlaajuinen ongelma, joka koskee myös Suomea. Suomen luontotyypeistä perinnebiotoopit – jotka ovat pölyttäjille tärkeitä elinympäristöjä – ovat kaikista uhanalaisimpia. Maatalouden rakennemuutoksen myötä niiden määrä on romahtanut. Oikeilla toimenpiteillä näitä elinympäristöjä voitaisiin kuitenkin säilyttää ja palauttaa. Miten? Entä miten kasvattaa tietoisuutta pölyttäjien ahdingosta ja siten kannustaa ihmisiä toimimaan? Näihin kysymyksiin pääsimme Siemensin kanssa pureutumaan päivän aikana.

Talkoissa sade taukosi ja tahti oli ripeä

Aamu valkeni kaatosateisena, kun ryhmä siemensläisiä saapui Espoon keskuksessa sijaitsevalle niittyalueelle, jota Espoon ympäristöyhdistys on kunnostanut ja hoitanut yli viiden vuoden ajan. Aiemmin umpeen kasvanut 1,2 hehtaarin laajuinen niitty kasvaa nykyään muun muassa niittynätkelmää, hiirenvirnaa, voikukkaa, syysmaitiaista, ahdekaunokkia ja purtojuurta. Pörriäisystävällisenä pysyäkseen alue vaatii säännöllisiä hoitotoimenpiteitä, joista loppukesällä ja syksyllä vuorossa ovat ovat niitto, haravointi sekä taimien istutus. Espyyn niittykohteen talkoot tarjosivat Espoossa pääkonttoriaan pitävän yrityksen henkilökunnalle innostavan mahdollisuuden auttaa pölyttäjähyönteisiä.

Kuin ihmeen kaupalla sade taukosi talkoiden ajaksi, ja reilun parinkymmenen hengen aktiivisella talkooporukalla hommat hoituivat ripeällä tahdilla. Niityllä haravointiin isolla alalla ja kerättiin niittojätteet kontteihin. Lisäksi niitylle istutettiin lisää pölyttäjähyönteisystävällisiä kasveja. Käytiin myös paljon keskustelua siitä, mitä jokainen voi omassa elämässään tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Oman pihapiirin muokkaaminen luonnolle paremmin sopivaksi nousi esille varteenotettavana keinona auttaa pölyttäjiä.

Lars Maura, Siemensin Head of Business Development kuvailee ajatuksia tapahtuman taustalla: ”Action Day -tapahtuman tavoitteena oli tehdä yhdessä tekoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Samalla halusimme lisätä henkilöstön tietoisuutta biodiversiteetistä – tällaiset aiheet voi olla helpompi ymmärtää oman tekemisen kautta. Teknologioilla on keskeinen rooli yritysten ja yhteiskunnan ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa ja tätä työtä teemme jatkuvasti yrityksemme kautta. Sen lisäksi tarvitaan muutosta ja tekoja myös yksilötasolla, mistä tapahtumamme yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa antoi hyvän esimerkin.”

Siemens Action Day
Kuva: Ilona Nurmi / Siemens.
Siemens Action Day
Kuva: Ilona Nurmi / Siemens.

Työpajassa hyttyskarkottimet vaihtuivat pölyttäjähoukutiimiin

Samaan aikaan kun ryhmä talkoolaisia ahkeroi niityllä, aloitti toinen aivotyöskentelyn työpajassa. Ajatuksena oli löytää keinoja siihen, miten pölyttäjien ahdinko tuodaan suuren yleisön tietoisuuteen teknologian avulla. Tärkeä aihe sekä Luonnonsuojeluliiton ja Siemensin asiantuntijoiden inspiroivat alustukset saivat osallistujien luovuuden liikkeelle hybridimuodossa järjestetyssä työpajassa yrityksen toimistolla ja kotikonttoreilla.

Lyhyessä ajassa ehdittiin käydä läpi erilaisia pölyttäjien elinoloihin vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja tekijöitä ympäristösuunnittelusta pörriäispelon käsittelemiseen. Keskusteltiin siitä, miten rakennus- ja ympäristösuunnittelua tekevien yritysten työntekijöitä voitaisiin esimerkiksi verkkokurssien avulla kouluttaa, kuin myös alan opiskelijoita. Niittyprojekteihin osallistuville kaavailtiin viestintäkoulutusta, jotta tieto leviäisi laajemmin suurelle yleisölle.

Erityistä huomioita ideoissa saivat kuitenkin lapset. Työpajan lopuksi raati arvioi ideat ja myös raadin suosikki oli lapsille suunnattu applikaatio, Pörriäispeli. Pelin kautta lasten tieto pörriäisistä lisääntyisi – ja välittyisi yhteisten aktiviteettien kautta myös lapsilta aikuisille. Ehkäpä tulemme joku päivä näkemään Miljoona hyönteishotellia -kampanjan ja korvaamme hyttyskarkottimet pölyttäjähoukuttimilla.

”Yritykset voivat toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin, ja globaaleihin ongelmiin tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Siksi halusimme järjestää Action Dayn, jonka aikana teimme yhdessä konkreettisia toimia pörriäisten elinolojen edistämiseksi. Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta ja toi mukavaa vaihtelua tavalliseen työpäivään”, tiivistää Sustainability Trainee Lukas Schuck Siemensiltä.

Lämmin kiitos kaikille tapahtuman osallistujille ja Siemensille tuesta, jonka avulla niityn hoitotyöt turvataan myös ensi vuonna!

Jaa sosiaalisessa mediassa