Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ilmastokriisi, luontokato ja vesien tila – ratkaistaan niitä yhdessä

Kuluva vuosi on ollut ilmaston ääri-ilmiöiden aikaa. Ilmasto puhuu ja sitä kuunnellaan. Ilmastokriisiin on myös tartuttu. Luonnonsuojeluliiton va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola näkee toivoa EU:n ilmastopaketissa ja puhuu luonnonmukaisten ratkaisujen, kuten soiden ennallistamisen, puolesta.

Luonnontilainen suo on kuin pesusieni. Se imee itseensä vettä sateisena kautena ja luovuttaa sitä kuivana aikana ympäristöönsä. Suo suodattaa myös sen läpi virtaavista vesistä tehokkaasti erilaisia epäpuhtauksia. Kuva: Ansel Siegenthaler

Suomessa on ollut ennätyskuuma ja kuiva kesä. Muualla maailmassa on suuria metsäpaloja ja tuhotulvia. Yksittäisiä sääilmiötä ei aina voi suoraan yhdistää ilmaston kuumenemiseen, mutta sen tiedetään lisäävän ilmaston ääri-ilmiöitä. 

Ilmasto siis puhuu – ja sitä kuunnellaan. Tärkeää on ollut, että talouselämän avaintoimijat totesivat ns. Sternin raportin (2006) jälkeen, että ilmastokriisin ennaltaehkäisy on haittoja halvempaa ja varmempaa. Se on antanut tutkijoiden ja ympäristöjärjestöjen ilmastotyölle uutta poliittista painoarvoa. 

Ilmastokriisiin on myös tartuttu. Tänä kesänä tuli Suomessa lausunnolle kotimaisen ilmastolain uusi luonnos. EU julkisti viime viikolla suuren ilmastopakettinsa ”Fit for 55”. 

Luonnonsuojeluliitto tulee esittämään Suomen ja EU:n aloitteisiin vielä parannuksia. Mutta olennaisempaa on se, mitä niissä on, kuin mitä niissä ei vielä ole. Nämä aloitteet mahdollistavat nimittäin kaikkien aikojen laajimmat ilmastotoimet. Ne ovat myös hyviä malleja muille maille ennen syksyn ilmastosopimuksen osapuolikokousta. Näin voi tehdä, tämä on mahdollista – tehkää perässä!

EU:n ilmastopaketti on selvä signaali myös talouselämän rahoittajille. Monikansalliset yritykset tulevat suuntaamaan investointeja kestävään tekniikkaan, koska EU on niin iso markkina-alue. Näin EU:n valinnat tulevat vaikuttamaan kaikkialla muuallakin.

Ilmastokriisillä on yhteys myös luontokatoon ja vesien tilaan. Ilmastonmuutos uhkaa varsinkin pohjoisia lajeja ja luontotyyppejä sekä lisää vesien rehevöitymistä ja sinileväkesiä. Onneksi näihin visaisiin ongelmiin voidaan luoda yhteisiä win-win-win -ratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa luonnnonmukaiset ratkaisut ovat parhaita. Esimerkiksi tulvia voidaan torjua pitämällä ilmaston lisäksi valuma-alueen vesitalous kunnossa. Enää ei pidä enää ojittaa soita ja tehdä vesistöistä suoria ojia, vaan nyt on jo aika ennallistaa niitä. Näin voidaan hyödyntää luonnon terveiden ja toimivien ekosysteemien joustokestävyys eli resilienssi. 

Epäonnistuminen ei ole ilmastotyössä vaihtoehto. Paras ennaltaehkäisevä tapa tasata ääri-ilmiöitä on käyttää luonnon omia keinoja. Luontopohjaiset ratkaisut toimivat ilmastotyön lisäksi luontokatoon ja vesien tilaan. Luonto on nerokas. 

 

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa