Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suden suojelun ja metsästyksen reunaehdoista

Luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä, että suden metsästystä ei aloiteta ennen kuin suotuisan suojelun tason arvio on täysin valmis. Jos metsästyskokeilu aloitetaan, ja sen aikana suojelutaso heikkenee epäsuotuisaksi, kokeilu tulee keskeyttää.

Kuvassa yksinäinen susi seisoo niityllä kesällä. Taustalla näkyy metsää.
Susi. Kuva: Lasse Kurkela.

23.6.2021

Maa- ja metsätalousministeriölle

Suden suojelun ja metsästyksen reunaehdoista

Suomen luonnonsuojeluliitto on ollut tyytyväinen monissa suden suojelun työryhmissä kehittyneestä luottamuksesta ja yhteistyöstä. Meidän tavoitteenamme on yhteistyö eikä esimerkiksi ristiriitojen käsittely EU-tuomioistuimessa.

Sitä vastoin kannanhoidollisen metsästyksen työryhmän jälkeen MMM:n tiedotteessa 14.6.2021 todettiin: “Suotuisan suojelutason viitearvojen väliraportin julkistuksen jälkeen maa- ja metsätalousministeriö arvioi syksyllä, onko suden kannanhoidollista metsästystä mahdollista aloittaa Suomessa. Jos susikanta on suotuisalla suojelutasolla, metsästys avataan viisivuotisena kokeiluna.”

Luonnonsuojeluliitto korostaa, että LUKEn työn tulee olla ensin täysin valmis ja tieteellisesti vertaisarvioitu. Vasta sitten voidaan sen perusteella sidosryhmien kanssa keskustella ja tehdä päätöksiä. Kannanhoidollisen metsästyksen kokeilu tulee myös voida keskeyttää kokeilun aikana, jos lajin suojelutason suotuisuus on jostain syystä uhattuna.

On erittäin tärkeää, että työryhmässä sovituista kannanhoidollisen sudenmetsästyksen reunaehdoista ja linjoista pidetään kiinni.

Keskustelemme mielellämme suden suojelun kehittämisestä!

• Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 922

• Riku Lumiaro, suurpetoasiantuntija, p. 050 5859 857
• Tapani Veistola, va. toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530

 

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä      Tapani Veistola
puheenjohtaja   va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa