Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lus­ta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaarallisten aineiden siirrot vain satamiin, rikkupesurit suljettuun kiertoon ja rahtialuksienkin käymälävedet maalle. Tässä liiton reseptit merenkulun ympäristönsuojelua koskevaan asetukseen.

Itämeri. Kuva: Janne Gröning / SLL

25.5.2021

Asia: VN/7823/2019-LVM-102

Luonnos valtioneuvoston asetuksesta merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja sekä polttoaineiden toimituksia koskevat muutokset (2 a luku)

Yleisesti ottaen siirrot pitäisi tehdä satamissa.

Rikkisääntelyyn esitettävät muutokset (6 luku)

Itämerelle parasta olisi sallia vain suljetun kierron pesurit.

Muut muutokset

Seuraavaksi tulisi käymäläjätevesien päästö mereen kieltää myös rahtilaivoilta.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena Tapani Veistola
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa