Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Saimaan järvilohen toi­men­pi­deoh­jel­mas­ta 2021-2030

Järvilohen toimenpideohjelma on hyvä, ja tukee osaltaan myös saimaannorpan suojelua. Taimenen ylämitan nosto olisi myös hyvä tukitoimi.

25.5.2021

Pohjois-Savon ELY-keskukselle

Viitaten lausuntopyyntöönne Dnro POSELY/932/2021

Lausunto Saimaan järvilohen toimenpideohjelmasta 2021-2030

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Yleisesti ottaen ohjelma on hyvä, kattava ja kannatettava. Se korostaa lajin luontaisen elinkierron palauttamista, mikä on oikea linjaus.

Luonnonsuojeluliitto korostaa lisääntymisalueiden kunnostuksia. Patojen purun, ohitusuomien ja kalateiden yhteydessä tarvitaan uomiin riittävästi vettä. Tämä vaatii vesitalouslupien kalatalousvelvoitteiden päivittämistä.

Pintaverkkojen kieltäminen vaellusalueella on perusteltua. Rajoituksia tarvitaan myös vaellusalueiden kapeikoissa ja salmissa.

Järvilohen suojelua tukisi myös rasvaeväleikatun taimenen alamitan nosto 50 cm:stä 60 cm:iin. Lisäksi järvilohen ja saimaannorpan suojelukeinot tukevat hyvin toisiaan.

Nyt on tärkeää varmistaa ohjelman huomioon ottaminen valmisteltavana olevissa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.

Lisätietoja: va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa