Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Jätteiden erilliskeräys olisi paikallaan huvivenesatamissakin. Lisäksi Itämeren ulkopuolelle käyvien jäänmurtajien painolastivedet pitäisi käsitellä haitallisten vieraslajien varalta.

Aranda on merentutkimuksemme lippulaiva. TVe/SLL

HE 71/2021 vp.

Va. toiminnanjohtaja, suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

LiV Kirjallinen asiantuntijalausunto 25.5.2021

Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Yleisesti ottaen esitys on hyvin valmisteltu. Kaksi lausuntokierrosta on hyvä käytäntö. Hyvää on myös se, että hallituksen esityksessä on lisäksi kommentoitu lausuntopalautetta tavallista enemmän.

Aluksista peräisin olevan jätteen vastaanottoa satamissa koskeva sääntely

Huvivenesatamien jätteen vastaanoton velvollisuudeksi on säädetty toisen lausuntokierroksen jälkeen sekä sisävesillä että merellä 25 alusta. Tämä on perusteltua. Sama raja on kansalaisten tasapuolista kohtelua ja ympäristön etu, kun jätehuolto hoidettaisiin paremmin. Se olisi myös parempaa palvelua veneilijöille.

Huviveneilyyn pitää käyttää samoja erilliskeräysvaatimuksia kuin asumiseen. HE:ssä jätteiden kertymistä huvivenesatamille on kuitenkin pidetty liian pienenä erilliskeräysvaatimuksille. EU:n kierrätystavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin haastavaa, eikä kierrätysjärjestelmään tule luoda porsaanreikiä. Veneilijät ovat tottuneet lajittelemaan jätteitään kotona ja veneessä. Jos satamassa ei ole erilliskeräyksen säiliöitä, kierrätyskelpoisia jätteitä menee turhaan sekajätteeksi. Selvintä olisi määrätä erilliskeräys kattavaksi jo nyt. Toinen keino olisi hoitaa asia jäteasetuksen yhteydessä.

Painolastivesisääntelyn soveltuminen jäänmurtajiin

Jäänmurtajien vapauttaminen painolastivesien käsittelystä on ongelmallista. Suomalaiset jäänmurtajat voivat tehdä matkoja Itämeren ulkopuolellekin, mikä lisää vieraslajivaaraa. Vesillämme voi toimia myös ulkomaisia jäänmurtajia, joiden vieraslajiriski olisi kotimaisia suurempi.

HE:ssä on pidetty riskiä pienenä, koska Pohjanlahdella jäänmurtajat tulisivat Itämeren sisältä ja Suomi järjestää jäänmurron Saimaalla itse. Asiaan jää kuitenkin yhä mahdollinen porsaanreikä. Sen saisi tukittua määräämällä vapautus vanhoille jäänmurtajille, jotka toimivat vain Itämeren piirissä. Jos tällaisia aluksia ei nyt ole, määräys ei edes haittaisi ketään. Uusiin aluksiin käsittelylaitteet tehdään, kuten pitääkin.

Lisätietoja: va. toiminnanjohtaja, suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa