Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pöy­tä­kir­ja­mer­kin­tä luon­non­suo­je­lu­lain uudistuksen metsästys-ala­työ­ryh­mään

Luonnonsuojeluliiton edustaja hyväksyi YMn muutosesitykset mutta jätti pöytäkirjamerkinnän jatkotyöhön.

Vanhempi rauhoitusalue-kyltti. Kuva: Miia Pietiläinen

Suojelupäällikkö Tapani Veistola osallistui luonnonsuojelulain uudistuksen viimeiseen metsästystä koskevan alatyöryhmän kokoukseen 26.4.2021. Ryhmä sai yksimielisen esityksen ilman eriäviä mielipiteitä tai täydentäviä lausumia, kun SML ja SLL tyytyivät jättämään pelkän pöytäkirjamerkinnän.  SLL:n osalta se kuuluu:

Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja piti tärkeänä, että metsästyksen ja sen aiheuttaman häiriön epäkohtien korjaamista tulee jatkaa mm. suojelualueiden perustamispäätöksissä, luvituksessa ja luonnonsuojelulain rajapinnoista metsästyslain puolella.

Lisätietoja

Suojelupäällikkö, toiminnanjohtajan sijainen Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa