Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto työryhmän ehdotuksesta ark­ki­teh­tuu­ri­po­liit­ti­sek­si ohjelmaksi

Arkkitehtuuripoliittisen ohjeman luonnos oli oikeansuuntainen. Liitto esitti siihen vielä muutamia ympäristönäkökulmia lisää.

15.3.2021

Asia: VN/2287/2020

Lausunto työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Työryhmän ehdotus Kohti kestävää arkkitehtuuria

Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa ohjelman olevan oikeansuuntainen. Ohjelman toteuttamiseen tulee varata riittävät voimavarat.

Luku I Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

On tärkeää jo kaavoituksella säästää luonnonalueita ja luonnonvaroja. Lähiluonnon merkitys on korostunut koronan aikana.

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan pohjalle tulee tulevaisuuskin rakentaa. Perinteinen rakentaminen ja historialliset jatkumot ovat ihmisille yhä tärkeämpiä. Korjaaminen ja kiertotalous ovat kannatettavia teemoja.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä on tärkeää, ei vain sopeutuminen. Lasitornit pitäisi lailla kieltää myös lintujen törmäysvaaran takia.

Luku II Yhdenvertaisuus ja osallisuus

Tulevaisuudessa piitää tunnistaa myös heikkoja signaaleja ja varautua kriisiaikoihin (resilienssi). Ympäristöarvojen nousu tulee jalkauttaa toimenpiteisiin. Tulee mahdollistaa myös osallistuminen muutenkin kuin digitaalisesti.

Luku III Talous ja kansainvälisyys

Kilpailutuksissa on aika korostaa kestävää kehitystä.

Luku IV Merkitys ja identiteetti

Kansalaisten yhteisöllisen kokemuksen merkitystä on tärkeää vaalia. Historiallisen rakennusperinnön korjaamiseen ja vaalimiseen tulee panostaa (myös kirkot). Rakennussuojelulakia tulee vahvistaa myös kansalaisjärjestöjen muutoksenhakuoikeudella.

Luku V Koulutus ja tutkimus

Ympäristöasioista on uutta tietoa, joka tulee saada vanhojenkin suunnittelijoiden tietoon täydennyskoulutuksella.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa