Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n tuomioistuin: Kesähakkuita tulee rajoittaa eläinten pesintöjen turvaamiseksi

EU:n tuomioistuin on antanut tuomionsa ruotsalaisten luonnonsuojelujärjestöjen valituksesta koskien pesimäaikaisia hakkuita. EU-tuomioistuin tuki lintu- ja luontodirektiivien pesimäaikaa suojaavia velvoitteita. Luonnonsuojeluliitto vaatii kesähakkuiden rajoittamista nyt Suomessakin.

Linnunpesä. Kuva: Lasse Kurkela.

EU-oikeudenkäynti lähti hakkuukiistasta Ruotsin Länsi-Göötanmaalla. Kolme luonnonsuojelujärjestöä valitti sikäläiseen tuomioistumeen kesähakkuista. Ne uhkasivat esimerkiksi metson, mehiläishaukan, viitasammakon sekä noin sadan muun lajin pesintöjä ja pesimämetsää. Ruotsalainen tuomioistuin pyysi ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta lintu- ja luontodirektiivien tulkinnasta.

Tuomiossaan 4.3.2021 EU-tuomioistuin tuki luonto- ja lintudirektiivejä sekä niiden eläinten pesimäaikaisen turvan vaatimuksia. Muun muassa pesiä ja munia ei saa tahallisesti hävittää ja vahingoittaa, eikä lintuja tahallisesti häiritä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana. Tuomion mukaan tämä koskee myös metsätaloutta.

”Edellytämme nyt, että Suomessakin seurataan EU:n tuomioistuimen tulkintaa kesähakkuissa ja muussa vastaavassa maankäytössä”, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen.

”On hienoa, että EU-tuomioistuin otti menossa olevan luontokadon vakavasti. Tuomio tulee ottaa huomioon meneillään olevassa luonnonsuojelulain uudistuksessa”, toteaa Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola. ”Lajisuojelua tulee nyt tiukentaa ja esimerkiksi hakkuut kieltää parhaana pesimäaikana.”

Suomessa maa- ja metsätalousministeriön Kesähakkuutyöryhmä esitti kesähakkuiden rajoittamista jo vuonna 2000. Se suositteli, että lintujen tärkeimpään pesimäaikaan touko-kesäkuussa hakkuita tulee välttää lehdoissa, lehtipuuvaltaisilla lehtomaisilla ja lehtipuuvaltaisilla tuoreilla kankailla, rehevissä korvissa sekä rehevissä rantametsissä. Asiaa ei ole saatu 20 vuodessa lakiin asti, mutta Suomen FSC-sertifioinnissa on samansuuntainen suositus.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö (va.) Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa