Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto merenkulun ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain toiseen lausun­to­kier­rok­seen

Sisävesien huvivenesatamien jätehuoltoa heikentävä esitys, öljyn määritelmän porsaanreikä ja jäänmurtajien vapauttaminen painolastivesien haitallisten vieraslajien torjunnasta. Siinä ongelmat, joita Luonnonsuojeluliitto vastustaa.

Tämä lausuntokierros oli jo toinen. Siihen oli tehty eräitä heikennyksiä edelliseen luonnokseen verrattuna. Vertaa myös SLLn lausunto 17.12.2020.

12.2.2021

Asia: VN/7823/2019-LVM-63

Täydentävä lausuntopyyntö: Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Aluksista peräisin olevan jätteen vastaanottoa satamissa koskeva sääntely

Luonnonsuojeluliiton mielestä huvivenesatamien jätteen vastaanoton velvollisuuden pitää ehdottomasti olla sama sisävesillä kuin merellä eli 25 alusta. Luonnonsuojeluliitto vastustaa esitystä nostaa raja sisävesillä 50 alukseen. Sama raja olisi kansalaisten tasapuolista kohtelua ja ympäristön etu, kun jätehuolto hoidettaisiin paremmin. Se olisi parempaa palvelua veneilijöille.

Huviveneilyyn pitää käyttää samoja erilliskeräysvaatimuksia kuin asumiseen. EU:n kierrätystavoitteiden saavuttaminen on haastavaa, eikä kierrätysjärjestelmään tule luoda porsaanreikiä.

Öljyn päästökielto ja öljypäästömaksu

Öljyn määritelmää pitää laajentaa, varsinkin kun polttoaineiden kehitys on tällä hetkellä nopeaa. Vaara on, että järjestelmään jää porsaanreikiä. Asiaa pitäisi edistää MARPOLissakin kansainvälisesti.

Painolastivesisääntelyn soveltuminen jäänmurtajiin

Luonnonsuojeluliitto vastustaa yhä jäänmurtajien vapauttamista painolastivesien käsittelystä. Suomalaiset jäänmurtajat voivat tehdä matkoja Itämeren ulkopuolellekin, mikä lisää vieraslajivaaraa. Vesillämme voi toimia myös ulkomaisia jäänmurtajia, joiden vieraslajiriski olisi kotimaisia suurempi. Erityisen vaarallisia vieraslajit olsivat Saimaalla. Sinne voi levitä esimerkiksi Venäjän sisävesien lajistoa, ja Saimaan oma luonto on herkkää.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena
Tapani Veistola
suojelupäällikkö

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa