Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­nal­le Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Suomen suunnitelma EU:n elvytysrahojen käytöstä on varsin hyvä. SLL korostaa vielä käytön kestävyyttä luonnonvarojen käytössä – myös uusiutuvissa!

Puunrunkoja pinossa hakkuuaukion laidalla.
Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

VNS 6/2020 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Kirjallinen asiantuntijalausunto

MmV 27.1.2021

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on pohdittu hyvin sekä koronanjälkeisen elpymisen että pitempiaikaisen kestävän kasvun kehittämistä. Muuten on vaarana, että talous lähtee liikkeelle elvytyksen vauhdittamana vanhanaikaisella tavalla lisäten luonnonvarojen käyttöä ja ympäristöongelmia. Nyt on mahdollisuus tehdä muutos ja siirtymä kestävästi.

EUn ja Suomen ympäristötavoitteissa on tärkeää kasvun kestävyyden varmistaminen. Se on kuitenkin Suomen kaltaisessa jälkiteollisessa palvelu- ja tietoyhteiskunnassa mahdollinen tehtävä (mm. TKI, digitalisaatio, uusiutuva energia sekä energia- ja materiaalitehokkuus). Näitä asioita tälläkin ohjelmalla voidaan tehostaa.

Rahoitus

Ohjelman rahoitussuunnitelmassa on aivan oikein painotettu vihreää siirtymää. Yleisestikin pyritään välttämään ympäristölle haitallisia tukia (myös uusi do not significant harm -periaate). Käytännön rahoitustyössä näiden tavoitteiden saavuttamisen varmistamisessa ovat avainasemassa vaikutusten arvioinnit. Apuna voitaisiin hyödyntää myös kansalaisten osallistumista (esimerkiksi maakunnalliset yva-ryhmät hankkeiden arvioimiseen).

Ohjelmassa kiinnitetään toiveita eräisiin uusiin tekniikkoihin, kuten vetyyn. Sen suhteen on ratkaisevaa että vety tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä.

Mitä oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon tulee, sillä ei voi tukea muutakaan turvetuotantoa. Se olisi haitallinen tuki ja ristiriidassa do not significant harm -periaatteen vastaista. Sitä vastoin JTF-rahoilla voi tukea kestävämpiin turvevapaisiin vaihtoehtoihin siirtymistä.

Luonnonvarojen kestävyyden reunaehdot


Kestävyydessä tärkeintä on luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen. Tästä ohjelmasta puuttuvat kuitenkin vielä konkreettiset luonnonvarojen kulutuksen prosentuaaliset vähennystavoitteet. Tähän kiinnitti huomiota myös Karhisen ns. kiertotalousryhmä esityksessään 13.1.2021
”Uusi suunta – Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi”. Tässä on tärkeää ymmärtää, että uusiutuvienkin luonnonvarojen käytön tulee olla kestävää.

Lisätietoja

suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa