Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lentoliikenteen päästöjen vähentäminen

Mielestämme valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Pelkät uusiutuvat polttoaineet eivät riitä, sillä ongelmaksi nousee niiden kestävyys, riittävyys ja todelliset ilmastovaikutukset. Lentämisen määrää voitaisiin hillitä esimerkiksi päästöpohjaisella lentoverolla.

Kuva: Jarkko Järvinen (CC BY NC 2.0)

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida valtioneuvoston periaatepäätöstä lentoliikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisestä ja toteaa seuraavaa:

Suomi on sitoutunut Pariisin sopimuksen mukaisesti rajoittamaan ilmaston kuumenemisen 1,5 asteeseen, ja esittänyt kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Näihin tavoitteisiin pääseminen vaatii merkittäviä päästövähennyksiä joka sektorilta, eikä lentoliikenne voi olla tästä poikkeus. Periaatepäätöksen tavoitteet lentoliikenteen ilmastovaikutusten vähentämiseksi eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia ja siirtävät vastuuta muille sektoreille.

On jossain määrin ongelmallista, että lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nojaa voimakkaasti uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen lentoliikenteessä, varsinkin jos lentojen määrän yhä toivotaan kasvavan. Esimerkiksi biopolttoaineita on tarjolla rajallinen määrä, ja siirryttäessä pois fossiilisista on arvioitava tarkasti, mihin ne aidosti kestävästi riittävät ja mihin niitä kannattaa ohjata. Biopolttoaine, joka on peräisin sademetsään laittomasti raivatulta öljypalmuplantaasilta, voi olla ilmaston kannalta vielä haitallisempaa kuin fossiilinen polttoaine.

Mielenkiintoisena vaihtoehtona on lentoliikenteen sähköistäminen, jossa siinäkin on kiinnitettävä huomiota sähkön alkuperään. On hyvä, että sähköistämistä aiotaan edistää periaatepäätöksen toimenpidekohtien 7-8 mukaan.

Yksi ohjauskeino lentämisen päästöjen vähentämiseksi on päästöpohjainen lentovero, jonka käyttöönottoa Luonnonsuojeluliitto on mukana vaatimassa. Lentovero tai vastaava tulisi ottaa käyttöön Suomessa, kuten on tehty ainakin Saksassa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Norjassa, Ruotsissa ja Itävallassa.

Kannatamme periaatepäätöksen toimenpiteitä 18 ja 19, joiden mukaan Suomen tavoitteena on edistää ICAO:ssa kunnianhimoisia kansainvälisiin päästövähennystavoitteita ja globaalin fossiilisen polttoainevaron käyttöönottoa.

Suomen sisäisten lentojen sijaan erityisesti lyhyillä matkoilla tulisi kehittää toimivia junayhteyksiä ympäri Suomen.

Luonnonsuojeluliitto suhtautuu kriittisesti päästöjen kompensointiin myös lentoliikenteen osalta. Huomio ja painopiste tulisi aina ensisijaisesti olla päästöjen vähentämisessä. Kompensaatiohankkeisiin liittyy usein paljon vielä ratkaisemattomia ongelmia esimerkiksi kaksoislaskennan, pysyvyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden suhteen. Saksalaisen selvityksen mukaan yksikään CORSIA:n ensimmäisellä kierroksella hakeneesta kompensaatiohankkeista ei täyttänyt kaikkia asetettuja laatukriteereitä.

 

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358405042989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa