Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ankeriaan kalastuksen ja istutuksien ongelmien korjaaminen Suomessa

Lähetimme WWFn kanssa muistutuksen ankeriaan suojelun puutteista kalastusasioista vastaavalle ministeri Jari Lepälle.

Ankerias
Ankerias. Kuva: Bernard Dupont / (CC BY-SA 2.0)

Arvoisa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Ankeriaan kalastuksen ja istutuksien ongelmien korjaaminen Suomessa

WWF Suomi ja Suomen luonnonsuojeluliitto esittävät keinoja parantaa ankeriaan kalastuksen ja istutusten epäkohtia. Euroopan ankeriaskanta on taantunut koko esiintymisalueellaan jo pitkään, ja heikentyminen jatkuu. Myös Suomessa lajin luokitus on heikentynyt äärimmäisen uhanalaiseksi1. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositus on, että kaikki ihmisen toiminnasta aiheutuvat ankeriaan kuolleisuutta lisäävät toimet lopetetaan välittömästi 2.

Näiden tietojen valossa pidämme ankeriaan istuttamista vesistöihin sekä kalastusta kestämättömänä. Ankeriaan poikaset pyydetään luonnonvesistä (Iso-Britannia), koska kasvatettua istutuskantaa ei ole. Kaikilla sisävesiin istutetuilla kaloilla ei ole alasvaellusmahdollisuutta merelle. Myös rannikolle tehtävissä istutuksissa ongelmana ovat luontaisen elinkierron estävät lukuisat padot.

Nykyisellä lokakuusta tammikuun loppuun kestävällä ankeriaan kalastuskiellolla ei ole merkitystä kalastuskuolevuuden vähentämisessä, koska se ei kata keskeisintä kalastusaikaa. Talvikuukaudet eivät ole osoittautuneet myöskään ankeriaan vaellusajaksi Suomessa3. Muut vastaavaan uhanalaisuusluokkaan kuuluvat kalalajit on jo rauhoitettu kalastukselta.

Ankeriasta kalastaa vain hyvin pieni osa kaikista kalastajista. Kalastussaalis on pieni. Kalakaupalle ankeriaalle ei ole mitään merkitystä. Monet vastuulliset kauppaketjut ovat välttäneet sitä jo vuosia.

Esitämme välittöminä toimenpiteinä ankeriaan suojelemiseksi:

  1. Ankeriaan kalastuksen kieltämistä kokonaan sekä kaupallisessa että vapaa-ajankalastuksessa, kunnes lajin kansainvälinen ja kansallinen uhanalaisuusluokitus on parantunut merkittävästi.

  2. Istutusten kieltämistä vesistöihin, joista ei ole vapaata pääsyä kutuvaellukselle. Istutuksia koskevat linjaukset tulee huomioida kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.

  3. Ankeriaan hoitosuunnitelma tulee päivittää niin, että siinä huomioidaan ankeriaskannan nykytila ja toimet suojelun edistämiseksi ovat aidosti riittäviä. Suunnitelma tulee hyväksyä valtakunnalliseksi kalavarojen hoitosuunnitelmaksi, jolloin se tulee kalastuslain mukaan ottaa huomioon kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.

 

WWF Suomi WWF Suomi Suomen luonnonsuojeluliitto

Jari Luukkonen Perttu Tamminen Tapani Veistola

Suojelujohtaja Suojeluasiantuntija Suojelupäällikkö

Viitteet:

  1. https://punainenkirja.laji.fi/results/MX.53112?checklist=MR.424

  2. http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf

  3. https://wwf.fi/app/uploads/a/x/s/767xxsjednghshp32skwu3a/ankerias-lausuntopyyntoe-valtioneuvoston-asetuksesta-kalastuksesta-annetun-asetuksen-muuttamiseksi-1498_01-02_2018_wwf-suomi.pdf?swpmtx=8f2981c30f09c309ff76001ce61da7df&swpmtxnonce=5ac9cd17c7

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa