Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kommentteja MRL:n päätösten il­moi­tus­py­kä­liin

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on loppusuoralla ja nyt kommentoitiin päätöksistä ilmoittamisen pykäliä.

YM:n MRL-uudistuksen aluedenkäyttö-alajaostolle 26.11.2020

Valitusosoituksiin päivämäärä näkyviin

Kaikkien MRL:n päätöksien valitusosoituksiin pitää ehdottomasti kirjoittaa auki viimeinen valituspäivämäärä ja kellonaika. Näin tehdään jo nyt AVIn YSL- ja VL-päätöksissä. Nyt eri lakeihin tapahtuvista viittauksista tulee koko ajan ongelmia ja oikeusturvaa heikentäviä sekaannuksia, jotka voisi näin hyvin yksinkertaisesti välttää. Tämä toteuttaisi myös hallintolain 47 §:n tavoitteita.

X § Määräys yleiskaavan tai asemakaavan tulemisesta voimaan ennen hyväksymispäätöksen lainvoimaisuutta

3 mom. ”Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt kaavan hyväksymispäätöksestä oikaisukehotuksen, kaavan täytäntöönpano keskeytyy siihen asti, kun kunta on tehnyt asiassa uuden päätöksen, jollei kunnanhallitus ole 1 momentin nojalla määrännyt kaavan osaa tulemaan voimaan.”

Voisiko erimielisyyttä syntyä kunnan ja ELY-keskuksen välille siitä, vaikuttaako oikaisukehoitus tosiasiallisesti laajemmin kaavaan kuin vain yhden kohteen osalta?

X Rakennusluvan käsittely lainvoimaa vailla olevan kaavan perusteella

1 mom. ”Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen kuin asemakaava on tullut voimaan.” Rakentamisen lisäksi pitäisi kieltää muutkin kohteen luontoa muuttavat toimet, kuten puiden kaataminen. Parempi olisi: ”rakentamista tai alueen luontoa muuttavia valmistelutoimia”.  

Matti Kattainen & Tapani Veistola

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa