Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nal­le ra­ken­nus­pe­rin­tö­lais­ta

Rakennusperintölain uudistus on askel eteenpäin. Kansalaisjärjestöjen oikeuksia tulee laajentaa aloitteista vielä lausuntoihin ja muutoksenhakuun.

Kulttuuriarvoihin liittyy usein myös luonto- ja maisema-arvoja. Finnberg: Louhisaari. Maisemaharjoitelma lyijykynällä. Kansallisgalleria.

HE 182/2020 vp

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

YmV 17.11.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta

Esitys on hyvä ja kannatettava. Sitä voi vielä parantaa kansalaisten ympäristöperusoikeuksien osalta.

5 §. On hyvä, että aloiteoikeutta on laajennettu. Tämä toteuttaa perustuslain 20 §:n ympäristöperusoikeutta.

7 §. Mielipiteen antamisen mahdollisuutta tulee laajentaa 5 §:ssä mainittuihin tahoihin. Se edistäisi perustuslain ympäristöperusoikeutta. Tilaisuudesta ja kommentointimahdollisuudesta pitäisi siksi ilmoittaa vähintään ELY-keskuksen ympäristöä koskevien kuulutusten sivulla tietoverkossa. Naapuriksi tulee tulkita myös alueeseen kulmittain oleva tontti.

10 b §. Poikkeusluvan vireillä olosta ja päätöksestä tulee julkaista tieto ympäristöhallinnon verkkosivulla, jotta muutkin voisivat antaa tarvittaessa mielipiteensä (viittaus 7.1 §:n tahoihin tulee muuttaa 5.2 §:n tahoihin).

21 §. Valitusoikeutettujen piiri on esitetyssä muodossa liian suppea. Rakennusperintöasiat ovat ympäristöön vaikuttavia asioita, joissa PL 20 § pitää ottaa huomioon myös kansalaisjärjestöjen osalta. Muutoksenhakuoikeus tulee laajentaa kaikkiin 5 §:ssä mainittuihin tahoihin. Huomattakoon, että kyse on vain laillisuusvalvonnasta. Toisaalta valitusoikeus tukee osallistumisoikeutta ja ehkäisee ennalta laillisuudeltaan epäselviä päätöksiä.

Lopuksi

Rakennusperintöasioissa kannattaa näkökulmaa laajentaa itse rakennuksesta yhä enemmän puistoon ja pihaan, joissa voi olla myös uhanalaisia lajeja. Samoin rakennuksien kalustus ja irtaimisto voi olla historiallisesti merkittävä osa sisustusta.

Lisätietoja

suojelupäällikkö Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa