Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta bio­di­ver­si­teet­ti­stra­te­gias­ta – Luonto takaisin osaksi elämäämme

Luomu ylläpitää luonnon monimuotoisuutta sekä vähentää riippuvuutta keinolannotteista ja kemikaaleista. Kuva Ulla Pulkki/SLL.

Mitä EU:n biodiversiteettistrategia ja Suomen kanta siihen merkitsee maataloudelle? Tästä lausumme eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

E 84/2020 vp

Va. suojelupäällikkö Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

MmV 18.9.2020

Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta – Luonto takaisin osaksi elämäämme

CAPissa on hyviä keinoja ja voimavaroja ratkaista monimuotoisuuden haasteita. Huomattakoon, että EU:n budjettipäätöksessä Suomen saamat maataloustuet tulevat kasvamaan nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. Maataloustuottajat saavat koko tukisumman – noin 2 miljardia euroa vuodessa. Olisi tärkeää kannustaa tuottajia tekemään ympäristötekoja.

On tärkeää, että Suomi tukee tavoitetta luomualan kasvattamiseksi 25 prosenttiin. Luomu tukee myös biodiversiteettitavoitteita. Selkeä tavoite tukee myös Suomen omia mahdollisuuksia lisätä luomualaa. Luomutavoite voisi olla korkeampikin, kuten 30 % (Future Nordic Diets, Kestävän maatalouden tiekartta).

Luomun edistämiseen eivät kuitenkaan riitä perusmuistiossa korostetut markkinaehtoiset keinot, vaan luomua tulee tukea CAPista. Myös kuluttajiin vaikuttaminen on tärkeää, sekä luomussa että ruokavalion tekemisessä muutenkin ympäristöllisesti kestävämmäksi ja terveellisemmäksi.

Suomen tulee kannattaa maataloudessa ekologisten ei-tuottavien alojen EU:n 10 % tavoitetta eikä tämän ohjelmakauden varsin vapaaehtoista 5 % tavoitetta. Vapaaehtoisuus johti Suomessa tällä ohjelmakaudella siihen, että 5 %:n tavoitetta ei käytetä ekologiseen alaan kuin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Näin hyöty maatalousympäristön uhanalaisille lajeille on jäänyt hyvin pieneksi.

Hiilipitoisten ekosysteemien kestävä käyttö, suojelu ja ennallistaminen on avainasemassa maankäyttösektorin päästöjen hillinnässä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, näin myös Suomessa. Lisäksi näin saataisiin positiivisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuuteen ja vesistöihin. Toimia kannattaa tehostaa koko EU:ssa.

Suomen tulee tukea myös EU:n kemikaalien ja lannoitteiden vähentämisen määrällisiä tavoitteita.

Lisätietoja

va. suojelupäällikkö Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa