Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentteja EMKR-valmisteluun

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa valmistellaan seuraavalle EU-ohjelmakaudelle. Esitimme vielä muutaman ympäristökommentin ennen luonnoksen lähettämistä aluellisiin tilaisuuksiiin.

5.9.2020

Luonnonsuojeluliiton kommentteja EMKR-valmisteluun

Viitaten EMKR-työryhmän kokoukseen ja kommenttiaikaan

SWOTia tulisi täydentää kahdella asialla, jotka eivät ole nousseet esiin ”alan” näkemyksissä:

1) Yleisemmin Itämeren tila on ongelma n:o 1 sekä kalastukselle että vesiviljelylle.

– Valmistelutyössä tulee ottaa korostetusti huomioon EU:n ympäristötavoitteet, kuten European Green Deal, tavoitteet luonnon köyhtymisen pysäyttämisestä, vesien ja merten hyvästä tilasta sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen. Tässä suhteessa ohjelman ympäristötoimenpiteitä pitäisi kehittää laajemmin kuin meripolitiikkatoimenpiteiden rahoitusryhmässä, jossa ei ole ympäristöjärjestöjä mukana.

– Valmistelussa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota myös muuhun luontoon (myös ravintoverkot, sivusaalis, kalastuksen aiheuttama joidenkin lajien vaino, haitalliset vieraslajit kuten kolmipiikin lisääntyminen).

2) Kalastusmatkailun näkökulmasta tarvitaan isoja kaloja ja rauhallisia alueita.

Muita kommentteja

Kalan määrän sijasta tarvitaan myös laatua, jota voi taloudellisenkin lisäarvon saamiseksi myös merkitä esim. MSC:nä sekä vesiviljelyn luomuna ja ASC:na.

Suojametsästys-sanaa ei Suomen laki tunne, eikä sitä tule käyttää.

– Hylkeiden metsästys on jo nyt hyvin liberaalia, eikä sillä tiellä voi saavuttaa enää mitään. Pyydysten yms. kehittäminen on niiden suhteessa paras tie.

– Merimetson osalta VARELY on antanut tänä vuonna entistä enemmän poikkeuslupia, joten sen asian voisi yliviivata.

– On tärkeää, että I-luokan kalastajille voitaisiin jatkossakin maksaa sietopalkkioita näistä lajeista.

– Vakuutusjärjestelmän kehittämistä tulisi entistä vakavammin harkita: se on uhohdettu mahdollisuus, ja tarvitsisi kehittämishankkeen.

Vesiviljely tulee suunnata mereltä (joka ei kestä lisäkuormitusta) suljettuun kiertoon, kiertovesilaitoksiin tai lisäkuormaa kestäviin sisävesiin.

Kommentin kokoamiseen osallistuivat liittohallituksen jäsen Markku Marttinen ja va. suojelupäällikkö Tapani Veistola.

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
vastaava suojelupäällikkö (30.9.20 asti)

Jaa sosiaalisessa mediassa