Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto euroopanmajavan met­säs­tys­kiin­tiös­tä 2020–21

Euroopanmajavan leviämisen nopeuttamiseksi sen metsästystä kannattaa vähentää määrällisesti ja alueellisesti.

Wilhelm v. Wrightin majava. Kansallisgallerian public domain.

13.7.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 18.6.2019 Dnro VN/15391/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto euroopanmajavan metsästyskiintiöstä 2020–21

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.


Yleisesti ottaen euroopanmajavan pyyntikiintiötä kannattaa laskea ja alueellisesti rajata kannan kasvun ja leviämisen vauhdittamiseksi. Tämä luontainen leviäminen olisi parempi keino kuin siirtoistutukset.

On hyvä, että esimerkiksi Lappiin, Varsinais-Suomeen ja Etelä-Hämeeseen ei ole esitetty kaatokiintiötä ollenkaan. Asetuksesta tulisi poistaa vielä Pirkanmaan kunnat lajin leviämisen nopeuttamiseksi siellä (ks. myös asetusmuistion luonnoksen kartat 1A ja 1B). Huomattakoon, että Pohjois-Hämeen riistanhoitopiirin saalis on ollut nytkin hyvin pieni: asetusmuistion mukaan viime metsästysvuonna 1 ja edellisenä 0.

Enimmäispyyntimäärää tulisi laskea lajin leviämisen nopeuttamiseksi 400 yksilöstä 300 yksilöön. Se merkitsisi pientä metsästyksen vähentämistä nykytasosta. Viime vuoden saalis oli asetusmuistion luonnoksen mukaan 320 ja sitä edellisen 338.

Muistioon kannattaa lisätä euroopanmajavan hyödyt luonnon monimuotoisuudelle. Majavalammista hyötyvät monet lajit vesilinnuista lähtien, kuten lausunnolla olevassa Suomen majavakantojen hoito ja hallinta -suunnitelmassakin on todettu.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa