Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Voitto korkeimmassa hallinto-oikeudessa – Fortumin täytyy toteuttaa kalateiden ra­ken­ta­mis­vel­voi­te

Korkein hallinto-oikeus kumosi 30. kesäkuuta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen Fortumin kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta Oulujoessa. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri oli toinen valittajista.

Veden liike. Kuva: Kimmo Rampanen / Vastavalo.
Veden liike. Kuva: Kimmo Rampanen / Vastavalo.

Fortum haki Oulujoessa sijaitsevien Montan, Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Ala-Utoksen, Nuojuan ja Jylhämän vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamista muun muassa kalateistä kalojen istutusvelvoitteeksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei suostunut tähän. Vaasan hallinto-oikeus muutti kuitenkin sen tekemää päätöstä yhtiölle myönteisemmäksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry ja yksi yksityinen henkilö valittivat hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Piiri vaati Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen saattamista voimaan.

KHO hyväksyi valitukset kesäkuun lopussa ja piti Vaasan hallinto-oikeuden tekemiä muutoksia lupamääräyksiin liian suurina. Vesilain mukaan lupamääräysten muuttamisen edellytyksenä on se, että muutos on merkitykseltään vähäinen, eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua.

Kumotessaan hallinto-oikeuden päätöksen KHO saattoi voimaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkuperäisen päätöksen. Päätös merkitsee sitä, että Fortumin täytyy toteuttaa sille jo 1970-luvulta asti voimassa olleiden kalateiden rakentamisvelvoite.

“Tämä on tärkeä päätös korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Se vahvistaa jo aikaisemmassa KHO:n oikeuskäytännössä vahvistettua kantaa siitä, minkälaiset muutokset kalatalousvelvoitteisiin ovat merkittäviä. Kalateiden rakentamisvelvoitteen korvaaminen kalojen velvoiteistutuksilla on vaikutuksiltaan merkittävä muutos”, toteaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen.

KHO:n näkemys kalateiden tarpeesta perustuu tutkimustietoon, joka on osoittanut, etteivät istutukset korvaa kalateitä. Istutuskalat menestyvät luonnossa tutkimusten mukaan hyvin huonosti. Sitä vastoin vaelluskalojen kulkuyhteyksien palauttaminen ja kutupaikkojen ennallistaminen mahdollistavat kestävän kalakannan palautumisen jokeen.

“Jos Fortumin hakema tulkinta olisi saanut lainvoiman, sillä olisi ollut laajoja vaikutuksia monien vesistöjen kalanhoitovelvoitteiden käsittelyyn muuallakin Suomessa. Kalateiden saaminen vanhoihin voimaloihin olisi voinut vesittyä täysin. Vuosikirjapäätökset on tarkoitettu ohjaamaan tulevien vuosien oikeuskäytäntöä, joten korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös on todella merkittävä”, Kattainen jatkaa.

 

Lisätiedot:

Matti Kattainen, ympäristöjuristi, p. 044 7785 013 matti.kattainen(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita vesille!

Tue työtämme ainutlaatuisen vesiluontomme puolesta. Olemme ajaneet vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä esimerkiksi ennallistamalla virtavesiluontoa.
Kuva: Vesa-Matti Hillberg

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille