Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ravinteiden kierrätyksen tuista

Ympäristöministeriö tukee ravinneiden kierrätystä. Sen pelisääntöjä varten tarvitaan asetus, joka on hyvä ja tarpeellinen.

Heinäsorsa Suomenojan kosteikolla Espoossa.
Heinäsorsa Suomenojan kosteikolla. Kuva: Ilkka Jukarainen / Flickr (CC BY-ND 2.0)

Lausuntopalveluun täytetty nettilomake.

25.6.2020

Asia: VN/7047/2020

Luonnos asetukseksi ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta

Yleiset kommenttinne asiasta:

Suomen luonnonsuojeluliitto mitä jyrkimmin kannattaa esitystä, joka edistää vesien hyvää tilaa.

Lausuntonne luonnoksista asetukseksi ja perustelumuistosta:

Olisi hyvä, jos asetus voisi olla voimassa pitempäänkin.

Määritelmät ovat väljiä, mikä ehkä on hyväksi laajan soveltamisalan kannalta.

Biohajoavat jätteet voisi lisätä soveltamisalaan.

Valtion tutkimuslaitokset ja Metsähallitus voisivat mielestämme olla hankeissa mukana.

 

Tuesta pitää luonnollisesti raportoida ja sen käyttöä pitää voida valvoa.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa