Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys luon­non­suo­je­lu­lain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

Ympäristöhallinto helpottaa ennallistamista ja luonnonhoitoa järjestämällä palveluja ja tavaroita maanomistajille. SLL tuki esitystä.

Kuva niittotalkoista Pohjois-Pohjanmaan merenrannalta. Kuva: Merja Ylönen / Luonnonsuojeluliitto

Lausuntopalvelun kautta annettu.

08.06.2020

Asia: VN/6736/2020

Hallituksen esitys luonnonsuojelulain muuttamiseksi (luonnon monimuotoisuutta edistävien kunnostus- ja hoitotoimien tukeminen)

Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta (luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon tukeminen)

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää esitettyä uutta lukua luonnonsuojelulakiin hyvänä täydennyksenä luonnonsuojelun tukijärjestelmään. Se tarjoaa HELMI-ohjelman elinympäristön kunnostustoimiin ELY-keskuksen koordinoidusti hankkimia tavaroita ja palveluja. Vastaavanlainen muutos on tekeillä myös vesiensuojelun puolelle. Se on hyvä lisä, mutta lisäksi tarvitaan myös rahallista tukea.

6 §

Viittaus 2 a -lukuun pitää olla 1 a -lukuun.

Tavaroiden ja palveluiden lisäksi tarvitaan toki myös rahallista tukea maanomistajille ja esim. yhdistyksille, jotka pitävät yllä uhanalaiskohteita.

6 b §

ELY-keskuksen voimavarat ja osaaminen tulee varmistaa. Myös valvonnan tulisi kuulua tehtäviin.

6 d

Laaja tuen saajien joukko on hyvä asia.

6 e §

”Vaikutusaika” pitänee olla ”valitusaika”.

Toimenpidesuunnitelma olisi syytä olla hakemuksen liitteenä.

6 g §

Perusteet ovat hyvin väljät. On syytä pitää tukea harkinnanvaraisena. Pykälässä voitaisiin kuitenkin tehdä joitakin priorisointeja. Enemmän uhanalaiset lajit ja luontotyypit pitäisi nostaa kärkeen.

6 j

Sopimuksessa on hyvä olla ylivoimaisten olosuhteiden varolauseke (esim. korona tai poikkeuksellinen tulva tms. luonnonolosuhteissa tapahtunut yllätys).

Loppuraportti ELY-keskukselle olisi syytä toimenpiteistä toimittaa. ELY-keskuksella pitää olla oikeus myös valvoa miten työt sujuvat.

 

Luonnos asetukseksi perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta ja perustelumuistio

Asetusluonnos on hyvä, ja vastaavanlaisia tarvitaan muihinkin elinympäristöihin.

Tämä perinnebiotooppituki täydentää CAP-toimia. Monia kohteita on pudonnut CAP-toimien ulkopuolelle, eikä uusia kohteita saa siihen ehkä pariin vuoteen. Vastaavasti monet uhanalaiset lajit tarvitsevat erikoisosaamista edellyttävää hoitoa.

Tukea saisi rahana ja palveluna. On hyvä että sitä voisivat hakea kaikki olennaiset hakijat. Tämän tuen ulkopuolelle jäisivät kuitenkin mm. yhdistysten ja maanomistajan rahallista korvausta vastaan suorittamat kunnostus- ja hoitotoimet. Niillekin pitäisi varmistaa rahoitusta.

Tukitoimien onnistuminen vaatii ELY-keskuksilta osaamista ja voimavaroja.

9 §

Tuilla tehdyistä toimista pitää tehdä raportti ja toimia kannattaa seurata

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola, erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa