Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kuopio kartoitti keinoja tukkia haitallisten vieraslajien le­viä­mis­väy­liä

Joulukuussa 2019 Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoima VieKas LIFE -hanke järjesti Kuopion kaupungin kanssa yhteistyössä vieraslajiaiheisen työpajan kaupungin työntekijöille. Haitalliset vieraslajit ja niiden torjuminen Kuopion alueella herättivät vilkasta keskustelua koko päivän kestäneessä tilaisuudessa. Vieraslajien leviämisväyliin ja leviämistapojen kartoitukseen keskittynyt työpaja keräsi liki 30 osallistujaa muun muassa kaupungin suunnittelu- ja rakennuspuolelta sekä kunnossapidon tehtävistä. Työpaja oli tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Vieraslajit ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle, eivätkä ne myötäile valtioiden tai kuntien rajoja. Vieraslajien torjunta ja leviämisen estäminen aiheuttavat kunnille vuosittain mittavia kustannuksia. Ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden torjuntakeinojen löytäminen vaatii monien eri näkökulmien huomioimista ja yhteensovittamista. Työpajassa etsittiin juurisyitä haitallisten vieraslajien, kuten jättipalsamin ja jättiputkien, leviämiseen Kuopion alueella Suomen luonnonsuojeluliiton vieraslajiasiantuntija Markus Seppälän, hankekoordinaattori Kati Salovaaran ja aluekoordinaattori Aura Alaraudanjoen opastuksella. Osallistujat saivat tehtäväkseen listata ja pohtia ryhmissä mitkä ovat haitallisten vieraslajien merkittävimmät leviämisväylät ja -tavat Kuopion alueella ja millä eri tavoin kaupunki voisi estää niiden leviämistä.

Kuopion kaupungin virkamiehet seuraavat  Markus Seppälän alustusta vieraslajien leviämisväylistä. Kuva: Aura Alaraudanjoki, VieKas LIFE / SLL

Järjestäjien näkökulmasta tapahtuma oli suuri menestys – työpajaan osallistuneet ammattilaiset tuottivat valtavan listan hyviä ehdotuksia siitä, miten ottaa haitallisten vieraslajien leviäminen huomioon kaupungin toimintaa suunnitellessa. Ehdotukset liittyivät muun muassa vieraslajien sijaintitiedon saatavuuden parantamiseen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön merkitykseen sekä siihen, miten leviämistä voidaan ennaltaehkäistä jo suunnitteluvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla.

Jatkoa joulukuun vieraslajityöpajalle on tulossa maaliskuun 2020 loppupuolella, jolloin järjestetään toinen työpaja. Työpajojen välisenä aikana eri yksiköissä ja niiden välillä pohditaan ehdotusten käytäntöön viemiseen liittyviä reunaehtoja sekä tieto- ja resurssitarpeita osana omia työtehtäviä. Tavoitteena on löytää̈ Kuopion kaupungille kustannustehokkaimmat keinot, jotka voidaan ottaa käyttöön Kuopiossa lyhyellä̈ ja pitkällä̈ aikavälillä̈. Työpajan tulokset tulevat olemaan osa VieKas LIFE -hankkeen kunnille tarjoamaa vieraslajityökalupakkia.

Lisätietoa Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -vieraslajihankkeesta

Life on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on kehittää yhteistä ympäristöpolitiikkaa ja lainsäädäntöä tukemalla luonnonsuojelu- ja ympäristöhankkeita eri puolilla Eurooppaa.

Tämän artikkelin sisältö ja hankkeen viestintä edustaa ainoastaan VieKas LIFE -hankkeen näkemyksiä. EASME/Euroopan komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Lisätietoja

Vs. aluekoordinaattori, Etelä-Karjalan piirin vs. aluepäällikkö (Äitiysvapaalla) Aura Alaraudanjoki

Jaa sosiaalisessa mediassa