Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­si­pui­te­di­rek­tii­vi sai terveen paperit – nyt täysillä toimeenpanoon!

Luonto sai aikaisen joululahjan, kun Euroopan komissio totesi vesipuitedirektiivin toimivaksi. Vesien hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu, mutta se ei ole direktiivin vika. Ongelmat johtuvat toimeenpanon hitaudesta jäsenmaissa, rahoituksen puutteesta ja siitä, että vesiensuojelua ei ole otettu riittävästi huomioon eri sektorien päätöksenteossa. Näissä on siis parannettavaa, kun ensi vuonna hiotaan uusia vesienhoitosuunnitelmia.

Pete Johnson (CC0)

Yksi EU:n hyvistä puolista on lainsäädännön tavoitteiden ja toimivuuden seuraaminen. Nyt oli Euroopan vesien hyvään tilaan tähtäävän vesipuitedirektiivin ”terveystarkastuksen” vuoro. Kaksi vuotta kestäneeseen selvitykseen liittyi paljon tutkimuksia, tilaisuuksia, lausuntoja ja kansalaisten nettikuuleminen.

Selvitysten lopputulos on, että vesipuitedirektiivi on kunnossa. Komissio totesi direktiivin tavoitteiden olevan “yhtä tarpeellisia nyt kuin silloin, kun niistä päätettiin”. Direktiivi on johtanut ”parempaan vesimuodostelmien suojelun tasoon”, vaikka vesien hyvän tilan saavuttamiseen tarvitaan vielä paljon työtä.

Lopputulos on hyvä, koska nyt kaikkien vesiensuojelussa toimivien voimia ei hukata vesipuitedirektiivin päivitykseen eikä sen uusista tavoitteista ja määrävuosista kinaamiseen. Kaikkien tahojen voimat voidaan suunnata yhdessä vesiensuojelun käytännön toimeenpanon tehostamiseen. Ensi vuosi on ratkaiseva, koska silloin jäsenmaissa päätetään kolmansista vesienhoidon suunnitelmista vuosille 2022–27. Suomessakin tulee kaikille kansalaisille avoin kuuleminen syksyllä – jolloin Luonnonsuojeluliiton vesiteemakin on täydessä käynnissä!

Vesipuitedirektiivin arvioinnin tuloksia tukee hyvin Euroopan ympäristötoimiston tuore Euroopan ympäristön tilan raportti 2020. Se korostaa vesipuitedirektiiviä tärkeänä osana luonnon köyhtymisen pysäyttämistä. Vesipuitedirektiivi tukee myös komission keskiviikkona julkaisemaa Euroopan kestävää ohjelmaa.

Vesipuitedirektiiviä puolusti laaja järjestörintama. Luonnonsuojeluliitto oli siinä mukana European Environmental Bureaun jäsenenä monella tavalla EU:n Wienin vesikokouksesta padonpurkuelokuvien iltaan ja kärsivälliseen Suomen viranomaisten kanssa keskustelemiseen.

Muita tahoja Living Rivers Europe -koalitiossa olivat muun muassa WWF, Wetlands International, European Rivers Network, European Anglers Alliance ja noin 130 muuta järjestöä. Viikko sitten myös yli 5500 tutkijaa kirjoitti komissiolle vesipuitedirektiivin puolesta.

Kiitos kaikille #ProtectWater-kampanjassa mukana olleille jäsenillemme! Komissio sai yhteensä 375 386 kannanottoa direktiivin puolesta. Se on kolmanneksi eniten EU:n nettikuulemisten historiassa!

Tapani Veistola

Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija, joka oli mukana #ProtectWater-kampanjassa EEB:n vesityöryhmän jäsenenä.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa