Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lua­luei­den kiin­teis­tö­ve­ro­jen verovapauden lakimuutoksella on kiire

Luonnonsuojeluliitto kirjoitti valtiovarainministerille kiirehtien hallitusohjelman lupausta kirjoittaa luonnonsuojelualueiden verovapaus kiinteistöverolakiin.

Vanhempi rauhoitusalue-kyltti. Kuva: Miia Pietiläinen

2.10.2019

Arvoisa valtiovarainministeri Mika Lintilä

Luonnonsuojelualueiden kiinteistöverojen verovapauden lakimuutoksella on kiire

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä on hienoa, että hallitusohjelmassa luvattiin: ”Vapautetaan luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta” (s. 39).

Tällä nykytilaa selventävällä muutoksella on kuitenkin kiire. Jäsentemme mukaan verohallinnosta tulee koko ajan kiinteistöveropäätöksiä luonnonsuojelualueille.

Tämä tilanne on kohtuuton. Kyse on ollut verohallinnon omasta uudesta tulkinnasta, joka on muuttanut aiempaa linjaa.

Tällaiset ylimääräiset luonnonsuojelualueiden kiinteistöveropäätökset ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä ihmisille, jotka ovat vapaaehtoisesti suojelleet maitaan – usein jopa korvauksetta (esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuoden Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja). Lisäksi on vaara, että moni joutuu maksamaan nyt virheellisesti määrättyjä kiinteistöveroja, joiden suuruus voi nousta jopa tuhansiin euroihin vuodessa.

Hallitusohjelmassa on lisätty merkittävästi suojelualueiden perustamisen rahoitusta. Verohallinnon virheellinen kiinteistöverolinja vaarantaa yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisen. Se olisi kuitenkin valtiolle kaikkein kustannustehokkain suojelumuoto. Muuten viimeisiä vanhojen suojeluohjelmien toteutumattomia kohteita jouduttaisiin toteuttamaan pakkolunastamalla ne valtiolle. Se on kaikille osapuolille hankala ja valtiolle vapaaehtoisia yksityisiä luonnonsuojelualueita kalliimpi keino.

Tämän kohtuuttoman tilanteen korjaamiseksi Suomen luonnonsuojeluliitto esittää, että

– luonnonsuojelualueiden uusien kiinteistöveropäätösten tekeminen keskeytetään heti

– kiinteistöverolain muutos, jolla tilannetta selvennetään, tehdään kiirellisenä. Siihen riittää luonnonsuojelualueet-sanan lisääminen kiinteistöverolain 1:3 §:n kokonaan verovapaiden kohteiden luetteloon.

Annamme mielellämme lisätietoja ja keskustelemme asiasta:

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä       Päivi Lundvall

puheenjohtaja    toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa